HƯỚNG DẪN LẬP LÁ SỐ CHIÊM TINH

Bài viết có thông tin liên quan đến chủ đề Chiêm Tinh Học

+ Trang: Thiết kế xem số mệnh: Xem tại đây

+ Trang: Tổng hợp kiến thức Chiêm Tinh Học: Xem tại đây

+ Trang: Tổng Hợp kiến thức về Hoàng Đạo (Có phân quyền xem): Xem tại đây

+ Trang: Nghề nghiệp theo Chiêm Tinh Học: Xem tại đây

+ Chương: Hướng dẫn xem Hành tinh, Cung Hoàng Đạo và Các Nhà: Xem tại đây

I- THÔNG TIN VÀ QUY CÁCH LẬP LÁ SỐ

+ Sơ đồ: Dùng hình tròn, có các lớp chủ yếu (Có môn phái lập hình vuông như Lá số Tử vi Phương đông)

Vòng trong cùng

Vòng thứ hai

Vòng thứ ba

Vòng thứ tư

Vòng thứ năm

+ Hình tam giác kẻ ô

Liệt kê và mô tả cung độ các Hành tinh và góc chiếu/ Góc hợp giữa chúng

+ Thông tin thêm của Lá số

Thông tin về Tứ đại: Đại diện là Mầu sắc

II- CÁCH LẬP LÁ SỐ CHIÊM TINH

+ Xác lập điểm chuyển tiếp theo bốn mùa trong năm: Chiêm tinh gia tây phương thống nhất lấy Tiết khí giữa bốn mùa trong năm làm điểm chuyển mùa là các tiết khí là điểm Chí và điểm Phân gồm Đông chí - Hà Chí và Xuân phân - Thu phân (Điều này có khác với Đông Phương thường lấy điểm Lập gồm Lập Xuân - Lập Hạ - Lập Thu - Lập Đông để phân mùa trong năm). Như thế, điểm chuyển năm theo Chiêm tinh học Tây phương là thời điểm Đông Chí (Thường vào nửa cuối tháng 12 dương lịch hàng năm)

+ Định vị Vòng Hoàng đạo gốc: Các nhà Chiêm tinh thống nhất xác lập điểm khởi đầu đường Chân trời phía Đông là khởi đầu Cung Bạch Dương, các cung tiếp theo Kim Ngưu ... xếp nghịch chiều Kim đồng hồ cho đến Song Ngư.

Nguyên tắc xác lập: Tất cả các hành tinh chính đều quay xung quanh Mặt trời theo chiều ngược Kim đồng hồ. Các nhà Chiêm tinh xưa lấy Trái Đất là Tâm, nhìn từ trái đất phóng nhìn lên mặt Trời, kéo dài lên đến Vòng Hoàng đạo xem vị trí Mặt Trời đang ở Cung Hoàng đạo nào.

Chiều chuyển động của Mặt trời trên vòng Hoàng đạo:

Mặt Trời với Trái đất tự quay nghịch chiểu Kim đồng hồ: Cho lên người ta giường như thấy Mặt trời đang chuyển động thuận chiều Kim đồng hồ trên bầu trời.

Mặt Trời với Vòng Hoàng đạo: Nhìn từ trái đất qua mặt trời phóng chiếu lên vòng Hoàng đạo, thấy mặt Trời giường như chuyển động Nghịch của Mặ Trời chiều Kim đồng hồ trên vòng Hoàng đạo (Nhưng bản chất thì Vòng Hoàng đạo là đứng yên và Trái đất quay quanh Mặt Trời).

Các Nhà: Trên Lá số cũng chia thành 12 Nhà tương ứng với 12 Cung trên Vòng Hoàng đạo.

+ Thiết lập Điểm Mọc - Cung Mọc - Cung Mặt Trời - Cung Mặt Trăng:

Vị trí Mặt trời trên Vòng Hoàng đạo: Theo công thức, Nhà Chiêm tinh xác định vị trí mặt trời trên Vòng hoàng đạo.

Điểm Mọc và Cung Mọc:

Điểm mọc: Là điểm tương ứng với lúc 6 giờ sáng ở chân trời phía đông, đường phân giữa hai Cung Song Tử và Bạch Dương.

Cung Mọc: Các nhà Chiêm tinh xác định cung Mọc bằng cách định vị vị chí của mặt trời đang lên ở vị trí nào trên vòng Hoàng đạo so với đường Chân trời ở phía đông.

Cung Mặt Trời: Dùng công thức tính toán vị trí mặt Trời (Qua số độ) trên Vòng Hoàng Đạo => Cung Mặt Trời.

Thiết lập Vòng Hoàng đạo và các hành tinh khác với điểm Mọc: Dùng công thức tính toán số độ của vị trí mặt Trời đang lên so với điểm Mọc là bao nhiêu độ => Xoay cả khối vòng Hoàng đạo (bao gồm cả Mặt Trời) theo số độ xác định này => Ta được Cung Mọc trong lá số (Ví dụ sinh đúng 12 giờ chưa thì vị trí của Mặt trời ở trùng với điểm Phân giữa 2 Cung Hoàng đạo là Cung Nhân Mã và Cung Ma Kết).

Định vị các Hành tinh trên lá số theo Cung mọc: Từ công thức tính toán, người ta xác định vị trí từng Hành tinh trên Lá số trên Vòng Hoàng đạo.

===> Ta có lá số Chiêm tinh đầy đủ các hành tinh trên đó

III- CÁC GÓC CHIẾU - GÓC HỢP GIỮA CÁC HÀNH TINH

Dùng công thức theo độ để xác định vị trí của tất cả các Hành tinh với nhau. Đặc biệt lưa ý với các góc hợp thành khoảng trên dưới 60 độ/ 90 độ/ 180 độ.

IV- HÀNH TINH NGHỊCH HÀNH

Vấn đề nghị hành làm cho việc xét Lá số chiêm tinh thêm phức tạp, nguyên nhân xuất phát từ sự chên lệch về Chu kỳ quay quanh Mặt trời hay hành tinh khác nhau, do đó khi trái đất ở mỗi vị trí trên Vòng Hoàng đạo chúng giường như đang đi lùi so với xu hướng quay trung của đa số hành tinh khác.

các Hành tinh Nghịch hành gồm:

VI- CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TRONG LÁ SỐ CHIÊM TINH

+ Thiên Bàn

+ Địa Bàn

+ Nhân Bàn