TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hiện thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" đúng như đức Phật dậy, sau bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ... mới có lại Thân người của kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để nhận Quả báo, để trả nghiệp do chính mình đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả, không kiếp này thì kiếp sau phải trả, cho dù phải trải qua bao kiếp sống luân hồi nữa là vậy). Cho nên, thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp là vậy. Với ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời - Nếu không tu hành, họ thường sẽ buộc phải nhận lãnh Quả báo đã an bài sẵn ngay từ khi sinh ra, cho đến khi chết đi là vậy. Hãy tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa!

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo;
+ Chi tiết mời xem: Văn Phòng Tư vấn Số mệnh - Cải mệnh = Tâm Linh Phật Pháp.

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Báo Cáo HĐKT Từ 2013 Đến Nay

BÁO CÁO DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/ CÔNG TRÌNH
(Các Hợp đồng thi công và Tư vấn các loại)

+ Cần phải cập nhật đầy đủ các Hợp đồng Công ty đã ký, bao gồm cả các Phụ lục hợp đồng (Nếu có); các cột như mẫu vẫn làm. Cần cập nhật đầy đủ số liệu thanh toán và xuất hóa đơn, không được sai sót.

+ Công ty đã có kỳ thanh tra năm 2014 (Thanh tra đến hết năm 2013) và năm 2016 (Thanh tra hết năm 2015). Cho nên các năm cuối kỳ thanh tra (2013 và 2015) cần có Danh sách các Công trình Thanh tra đã chốt theo hồ sơ thanh tra lưu CTy.

+ Danh sách phân loại Cặp hồ sơ lữu trữ

Mẫu DANH MỤC Hồ sơ lưu trữ ở công việc:

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 6/2015

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 7/2015

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 8/2015

 Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 9/2015

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 10/2015

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 11/2015

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 12/2015

 Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 1/2016

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 2/2016

 Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 3/2016

 Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 5/2016

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 6/2016

 Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 7/2016

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 9/2016

Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 10/2016

Tại sao đến tháng này thì thôi không kèm theo Mẫu nữa nhỉ???

 Báo cáo Phân chia CẶP HỒ SƠ LƯU CTy: Tháng 8/2017

 

 

1. DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NĂM 2013

Bảng danh sách Hợp đồng Báo cáo thuế

Copi vào đây

BẢNG DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SAU THANH TRA

Copi vào đây

2. DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NĂM 2014

Bảng danh sách Hợp đồng Báo cáo thuế

Copi vào đây

3. DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NĂM 2015

Bảng danh sách Hợp đồng Báo cáo thuế

Copi vào đây

BẢNG DANH SÁCH CÔNG TRÌNH SAU THANH TRA

Copi vào đây

4. DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NĂM 2016

Bảng danh sách Hợp đồng Báo cáo thuế

Copi vào đây

5. DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NĂM 2017

Bảng danh sách Hợp đồng Báo cáo thuế

Copi vào đây

6. DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NĂM 2018

Bảng danh sách Hợp đồng Báo cáo thuế

Copi vào đây

7. DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NĂM 2019

Bảng danh sách Hợp đồng Báo cáo thuế

Copi vào đây

8. DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NĂM 2020

Bảng danh sách Hợp đồng Báo cáo thuế

Copi vào đây

9. SDGD

Bảng danh sách Hợp đồng Báo cáo thuế

Copi vào đây