TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hiện thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" đúng như đức Phật dậy, sau bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ... mới có lại Thân người của kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để nhận Quả báo, để trả nghiệp do chính mình đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả, không kiếp này thì kiếp sau phải trả, cho dù phải trải qua bao kiếp sống luân hồi nữa là vậy). Cho nên, thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp là vậy. Với ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời - Nếu không tu hành, họ thường sẽ buộc phải nhận lãnh Quả báo đã an bài sẵn ngay từ khi sinh ra, cho đến khi chết đi là vậy. Hãy tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa!

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo;
+ Chi tiết mời xem: Văn Phòng Tư vấn Số mệnh - Cải mệnh = Tâm Linh Phật Pháp.

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Quản trị - Phân quyền Web

QUY ĐỊNH TẠM THỜI
VỀ SỬ LÝ TIN ĐẾN VÀ PHÂN LOẠI - PHÂN QUYỀN
(Sử dụng cho Web thanhdo.vn và nhantrachoc.vn)

I- Về phân loại và sử lý tin đến qua điện thoại - Email - Trát trực tuyến của trang web - Facebook - Zalo

1. Nguyên tắc chung về nhận và sử lý các tin gửi đến:

Kiểm tra liên tục: Mỗi giờ trong ngày làm việc phải kiểm tra liên tục các tin đến và sử lý theo quy định

Tin có thể trả lời ngay: Chủ động trả lời khách ngay lập tức

Tin Tài chính: Khi nhận được báo có tiền Khách nộp/ Chuyển vào tài khoản của CTy Thành Đô hoặc Ngô Như Hương thì cập nhật trên câu hỏi Khách để nhận biết Khách đã thanh toán phí dịch vụ. Với tin khách ủng hộ phí tự nguyện hay tài trợ phí duy trì và phát triển trang web.

Báo cho người liên quan biết ngay bằng tin nhắn Zalo hay điện thoại ngay nếu khẩn cấp

2. Các câu hỏi hướng dẫn Cải mệnh miễn phí

Duyệt đăng: Tạm thời kiểm tra câu hỏi có đầy đủ thông tin, nội dung không thô tục thì duyệt đăng ngay.

3. Các câu hỏi xem Quẻ dịch

Duyệt đăng: Tạm thời kiểm tra câu hỏi có đầy đủ thông tin, nội dung không thô tục thì duyệt đăng ngay.

Phân quyền xem: Theo quy định ghi trong nhóm

* Nhóm mặc định luôn luôn có: Nhóm admin - Nhóm Quản trị người dùng - Nhóm Quản trị Biên Tập - Nhóm Tổng Biên Tập Bài Viết - Nhóm Tes Toàn Diện Web

Phân quyền luận: Theo quy định ghi trong nhóm (Lưu ý người hỏi hiện không thể dự đoán cho câu hỏi của chính mình - Cần sửa lập trình)

* Mỗi câu hỏi phải có một Thầy phụ trách chính. Nếu chưa đủ chức năng phân quyền thì chỉ phân cho một Thày duy nhất được luận giải (Căn cứ vào Danh sách các Thày được phép luận giải Quẻ cho thành viên: Xem tại đây)

* Nhóm mặc định luôn luôn có: Nhóm admin - Nhóm Quản trị người dùng - Nhóm Quản trị Biên Tập - Nhóm Tổng Biên Tập Bài Viết - Nhóm Tes Toàn Diện Web

Phân Quyền rộng: Quyền sửa - Xóa tin hay nội dung của người khác: Theo quy định ghi trong nhóm

* Nhóm mặc định luôn luôn có: Nhóm admin - Nhóm Quản trị người dùng - Nhóm Quản trị Biên Tập - Nhóm Tổng Biên Tập Bài Viết - Nhóm Tes Toàn Diện Web

4. Các câu hỏi xem Tứ trụ

Duyệt đăng: Tạm thời kiểm tra câu hỏi có đầy đủ thông tin, nội dung không thô tục thì duyệt đăng ngay.

II- Phân nhóm người dùng - Danh sách Nhóm

Nhóm Khách đọc web: Không có Nick - Quyền xem hạn chế theo Quyền của Nhóm Khách

Nhóm Thành viên thường: Chủ động phân nhóm họ vào thành viên thường

Nhóm Thành viên VIP: Tùy theo mức tiền phí hay tài trợ mà phân quyền vào nhóm tương ứng

Nhóm các Thày Dự đoán: Phân quyền theo chỉ đạo của Ngô Như Hương

Nhóm các học viên: Phân quyền vào nhóm lớp học tương ứng

III- Phân quyền cho nhóm người dùng

0- Quyền Nhóm Khách: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.Khách)

1- Quyền Biên tập [APP] Nhóm Thành viên Web: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.TV Web)

2- Quyền Biên tập [APP] Nhóm thành viên VIP: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.TV VIP)

3- Quyền Nhóm Tổng BT Full: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.TBT Full)

4- Quyền Nhóm Quản trị BT: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.QTBT)

5- Quyền Nhóm Quản trị Phân quyền Nick: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.PQ Nick)

6- Quyền Nhóm Quản trị Nick: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.QT Nick)

7- Quyền Nhóm Quản trị Hệ thống: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.QT HT)

8- Quyền Nhóm Quản trị Tes Web: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.Tes Web)

9- Quyền Nhóm Quản trị Admin Max: Theo quy định ghi trong nhóm (QN.QT Max)

Quyền Quản trị: Theo quy định ghi trong nhóm

 - Quyền Nhóm Thày: Theo quy định ghi trong nhóm (QN. Thầy)

Quyền Nhóm học viên: Theo quy định ghi trong nhóm

BẢNG QUY ĐỊNH PHÂN QUYỀN CHO TỪNG NHÓM