TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN SỐ MỆNH VÀ CẢI MỆNH TOÀN DIỆN:

+ Văn phòng Tư vấn Số mệnh và Cải mệnh toàn diện: Mời xem tại đây

+ XEM SỐ MỆNH VÀ TV PHÁP CẢI MỆNH CÁT TƯỜNG - VUN BỒI HY VỌNG: Xem tại đây

+ MỞ LỚP HỌC DỰ ĐOÁN TỨ TRỤ VÀ QUẺ DỊCH THƯỜNG XUYÊN: Xem tại đây

+ PHÁP TU PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ TOÀN DIỆN - THÀNH BẬC THIÊN TÀI. Xem tại đây

+ NHẬN XEM PHONG THỦY VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở HỢP MỆNH VẬN.

    * MIỄN PHÍ TƯ VẤN vào Sáng thứ bảy hàng tuần: Xem tại đây

+ Mời đọc: Hướng dẫn Dịch vụ

 Kính chúc quí vị luôn sống với niềm hy vọng vinh quang, vạn sự cát tường như ý!

Tổng Hợp Bảy Cung - Tương Ứng

BẢY CUNG - NGUỒN NĂNG LƯỢNG THẤM NHUẦN VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI
Theo giáo lý của Chân Sư Minh Triết: TIỂU VŨ TRỤ  tương đồng với ĐẠI VŨ TRỤ
( Câu huấn thị của đền Delphi ở Hi Lạp thời xưa nói
“Con người, ngươi hãy tự biết mình, rồi ngươi sẽ biết Vũ trụ và các vì Thượng đế”)
BẢNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP VỀ BẢY ĐẤNG KIẾN TẠO VÀ SÁNG TẠO VỀ BẢY CUNG
- CHỦ YẾU VỀ BÍ TRUYỀN -

(KÍNH LƯU Ý: BẢN TỔNG HỢP CÒN RẤT NHIỀU SAI SÓT - CHỈ ĐỀ THAM KHẢO)

+  Tứ nguyên biểu lộ (Tứ Linh diệu): Gồm Tam nguyên (Nguyên thủy là Cung) là

1. Cha (Cung 1 - Ý Chí & Tinh Thần)

2. Con (Cung 2 - Bác ái & Minh Triết)

3. Mẹ (Cung 3 - Trí tuệ & Họat động)

4. Biểu lộ hợp nhất của cả 3 - Đại Vũ trụ

+ Tứ nguyên biểu lộ và 7 Đấng Kiến Tạo (seven Builders) xuất phát từ Mẹ (Ngôi 3 - Trí Tuệ Hoạt động) . (GLBN, 402)

a/ 7 Đấng Kiến Tạo là Trí Tinh Quân (Manasaputras), các con sinh ra từ Trí của Brahma, Ngôi Ba. (GLBN III, 540)
b/ Các Ngài biểu lộ để phát triển Ngôi Hai. (GLBN I, 108)
c/ Phương pháp của các Ngài là biểu lộ ra ngoại cảnh.

3. Năng lượng được khơi hoạt lại phóng vào không gian.
a/ Chúng là sự tổng hợp còn ẩn giấu (GLBN I, 362)
b/ Chúng là toàn thể mọi biểu lộ (GLBN I, 470)
c/ Chúng là tiền vũ trụ (GLBN I, 152, 470)

+ Akasha - Tiên thiên khí: Là biến phân thứ nhất của vật chất tiền căn nguyên (pregenetic matter). Trong lúc biểu lộ, Akasha tự biểu hiện ra dưới hình thức Fohat hay năng lượng thiêng liêng (divine Energy) và Fohat trên các cõi khác nhau được biết như là hậu thiên khí (aether), không khí (air), lửa, nước, điện, dĩ thái, sinh khícác tên gọi đại loại như vậy (LVLCK, 57)

+ Akasha: Định nghĩa; 
GLBN II, 538: Đó là tổng hợp của dĩ thái.
GLBN I, 353, 354: Đó là nguyên thể (essence) của dĩ thái
GLBN I, 366: Đó là dĩ thái nguyên thuỷ (primordial ether)
GLBN I, 585: Đó là Thượng Đế Ngôi Ba đang biểu lộ.
GLBN I, 377: ( Bà H.P.B. định nghĩa Akasha theo các thuật ngữ sau GLBN II, 538: 

Akasha - Tinh tú quang có thể được định nghĩa bằng vài từ ngữ: đó là Linh hồn vũ trụ (Universal soul), cái Khuôn (Matrix) của vũ trụ, Bí Nhiệm Huyền Linh (Mysterium Magicum) từ đó mọi vật vốn hiện tồn được sinh ra do sự phân ly hay biến phân. Trong các sách huyền học khác, nó được gọi bằng các danh xưng khác nhau và có lẽ là sẽ có giá trị nếu chúng ta kê khai ra đây một vài trong số các danh xưng đó: có 2 yếu tố chung duy nhất với các biến phân của nó.

Đồng nhất (homogeneous)                                                            Phân hoá (differentiated)

1) Vật chất nguyên thuỷ vũ trụ chưa phân hoá                       

1) Tinh tú quang (astral Light)

2) Dĩ thái nguyên thuỷ                                                                 

2) Biển lửa (Sea of fire)

3) Thực thể nguyên thuỷ có mang điện                                     

3) Điện năng (electricity)

4) Akasha                                                                                               

4) Prakriti

5) Siêu tinh quang                                                                           

5) Vật chất nguyên tử

6) Hoả xà (Fiery serpent)                                                             

6) Tà xà (Serpent of evil)

7) Mulaprakriti :..............................   

7) Dĩ thái với 4 tiểu phân của nó: Phong, hoả, thuỷ, địa

8) Vật chất tiền căn nguyên

BẢY CUNG NĂNG LƯỢNG VŨ TRỤ
BẢNG KÊ CÁC THUẬT NGỮ - TÊN GỌI TƯƠNG ỨNG

Bản Nguyên Vô Hạn Bất Di Dịch - Một Thực Tại Tuyệt Đối vốn có trước mọi Đấng biểu lộ hữu hạn + Bản Nguyên đó vượt ngoài tầm và phạm vi hiểu biết của bất luận ý tưởng hay cách diễn đạt nào của con người.
+ Vũ trụ biểu lộ được chứa đựng trong Thực Tại Tuyệt Đối này và là một biểu tượng có hạn định của Thực Tại Tuyệt Đối đó. Trong toàn thể Vũ Trụ biểu lộ này, có 3 trạng thái được nhận thức.
        LVLCK, 29
Ba Trạng Thái VŨ TRỤ BIỂU LỘ Vũ Trụ Thượng Đế Ngôi Một Vũ Trụ Thượng Đế Ngôi Hai Vũ Trụ Thượng Đế Ngôi Ba         LVLCK, 29
Đặc Tính Vô ngã và vô hiện, có trước Vũ Trụ Biểu Lộ. Tinh Thần -Vật Chất, Sự Sống, Tinh Thần của Vũ Trụ Thiên Ý Hồng Nguyên Vũ Trụ, Linh Hồn Vũ Trụ Đại Đồng.          
Đấng Vũ trụ tam phân - Hình Thành Các Thái Dương Hệ - Mỗi TDH (Tam phân) là sự biểu lộ của 1 Đấng Thái Dương Thượng Đế (TDTĐ). Mô tả 3 trạng thái hay 3 ngôi (Cơ đốc Giáo) của TDH tam phân Ngôi Một: Chúa Cha,   Ngôi Hai: Chúa Con.   Ngôi Ba: Chúa Thánh Thần.           
Sự Sống. Ý chí. Thiên Ý.  Tâm Thức. Bác Ái Minh Triết.  Sắc tướng. Thông tuệ hoạt động.           
Năng lượng dương Năng lượng thăng bằng. Năng lượng âm.          
LỬA ĐIỆN hay TINH THẦN LỬA THÁI DƯƠNG hay LINH HỒN LỬA DO MA SÁT hay Xác Thể/ Vật Chất.         LVLCK, 29
Mỗi Ngôi lại tam phân - 9 tiềm lực 3 tiềm lực (potencies) hay Phân thân. 3 tiềm lực (potencies) hay Phân thân. 3 tiềm lực (potencies) hay Phân thân.          
Mỗi Ngôi lại tam phân - 9 Sephiroth. 3 Sephiroth. 3 Sephiroth. 3 Sephiroth.          
Mỗi Ngôi lại 3 phân - 9 nguyên nhân điểm đạo 3 nguyên nhân điểm đạo 3 nguyên nhân điểm đạo 3 nguyên nhân điểm đạo         LVLCK, 29
Con người tương ứng với TDH tam phân  Tinh Thần Chân Thần Linh Hồn Chân Ngã  Xác Thể Phàm Ngã           
 Nguyên Tử tương ứng với tam phân  1 Nhân dương Toàn thể biểu lộ trong sự cân bằng Các điện tử âm          
Đức TDTĐ biểu lộ qua 7 TT LỰC, để Hợp thành các thực thể thông linh:               Xem: Thực Thể Thông Linh (LVLCK, 30)
3 Cung tương ứng 3 trạng thái (Là 1) Thượng Đế biểu lộ ở Thái dương hệ chúng ta Chí Thánh. Shamballa. Chỗ ngự của Đấng Cao Cả. Tinh thần. Sự Sống. Năng lượng Ý chí. Đồng nhất hoá. Thánh Địa. Thánh Đoàn. Chỗ Bí Ẩn nơi Linh Quang ngự. Linh hồn. Tâm thức. Ánh sáng. Bác ái. Điểm Đạo. Sân Ngoài. Nhân loại. Christ trong ta, niềm hy vọng vinh quang. Hình Hài. Sắc Tướng. Thân Xác. Thông tuệ. Biệt ngã. Qua cung này, chúng ta học cách hợp nhất với sự tổng hợp vĩnh cửu và ý chí Qua cung này, chúng ta phát triển phương tiện để tìm hiểu bản chất của sự tổng hợp và ý chí ý đó; Qua cung này, chúng ta tiến tới sự đồng nhất hoá hoàn toàn với sự tổng hợp và ý chí đó Qua cung này, Chứng minh Địa Cầu bản chất của sự tổng hợp đó nhờ phương tiện của hình hài xuất lộ và mục tiêu của ý. (CTHNM, 701)
Đinh luật vũ trụ - Định luật chu kỳ Chi phối mọi biểu lộ Chi phối mọi biểu lộ Chi phối mọi biểu lộ Chi phối mọi biểu lộ Chi phối mọi biểu lộ Chi phối mọi biểu lộ Chi phối mọi biểu lộ  
Đinh luật vũ trụ - Chi phối Ngôi tương ứng Định luật Tổng hợp: Chi phối tinh thần, Định luật hấp dẫn: Chi phối Linh hồn, Định luật Tiết Kiệm: Chi phối vật chất,         LVLCK, 56 
Các Nguyên Nhất Nguyên Nhị Nguyên Tam Nguyên         LVLCK, 56
ĐẠI VŨ TRỤ (Tứ Linh Diệu - 3 TT Vũ trụ hợp nhất biểu lộ) Nhất Nguyên: Cha - Mahadeva - Thượng Đế Ngôi Một - Ý chí Tinh thần Nhị nguyên: Con - Vishnu - Thượng Đế Ngôi Hai - Bác ái Minh triết Tam Nguyên: Mẹ - Brahma - Thượng Đế Ngôi Ba - Trí tuệ Hoạt động Tứ Linh Diệu: Biểu lộ hợp nhất của cả ba - Đại vũ trụ         LVLCK, 56
TỪ ĐÂY TRỞ XUỐNG CHUYÊN NÓI VỀ THÁI DƯƠNG HỆ (Thái Dương Thượng Đế) (ĐẠI THIÊN ĐỊA) + Đại Thiên Địa: Thể Dĩ Thái của Thái Dương Thượng Đế (LVLCK, 11) + Thượng Đế của Thái dương hệ là Đại thiên địa (Macrocosm). - Con người là Tiểu thiên địa (Microcosm). - Thượng Đế là Đại thiên địa đối với mọi giới trong thiên nhiên - Con người là Đại thiên địa đối với mọi giới dưới nhân loại(LVLCK, 32)         LVLCK, 29
Thượng Đế Tam phân Đức Chúa Cha Đức Chúa Con (Christ) Chúa Thánh thần         (ASCLH, 10)
Tiến hóa Tam phân Tinh Thần Tâm Linh Trí Tuệ         ('CTHNM, 51)
Tương ứng Tam phân Tinh Thần Linh Hồn Xác Thể         (ASCLH, 10)
Thượng Đế ở Tâm   ISHVARA            
Tương ứng Tam phân Chân Thần Chân Nhân Phàm Nhân         (ASCLH, 10)
Tương ứng Tam phân Siêu Ngã Chân Ngã Phàm Ngã         (ASCLH, 10)
Tương ứng Sự Sống Tâm Thức Hình Thể         (ASCLH, 10)
Tương ứng Năng Lượng Mãnh Lực Vật Chất         (ASCLH, 10)
Tương ứng Chân Như Chân Tâm Thường Nhân         (ASCLH, 10)
Chân Ngã tam phân (Phản ảnh ở Người) Ý chí tinh thần (Atma) Trực giác (Bồ-đề) Thượng trí (Trừu tượng)         Nguồn
Phàm Ngã tam phân (Phản ảnh ở Người) Hạ trí Thể cảm xúc Thể Xác         Nguồn
Tứ nguyên biểu lộ và 7 đấng kiến tạo XUẤT PHÁT TỪ MẸ Cha/ Mahadeva Con/ Vishnu Mẹ/ Brahma (SINH RA 7 CUNG)         LVLCK, 57
BẢY CUNG( RAYS) - 7 Thần lực - Hiện Thân là 7 Hành Tinh T. Đế Cung 1 (Ngôi 1) Cung 2 (Ngôi 2) Cung 3 (Ngôi 3) Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 LVLCK, 31
Chủ về Ý Chí Và Quyền năng hay Quyền lực Bác Ái - Minh Triết Thông Tuệ Và Linh Hoạt hay Hoạt động thích nghi Điều Hòa Qua Xung Đột (H.hòa, Mỹ lệ, N.Thuật hay Hợp nhất) Kiến thức (Trí) Cụ Thể hay Khoa Học Sùng Tín hay Lý Tưởng trừu tượng Nghi Lễ; Trật Tự, Huyền Thuật hay Định luật TLHNM 2 (TTHM, 350)
Cung: Cha - Con Cha Cha Cha Con Con Con Con  
Cung Chính - Phụ Chính Chính Chính Phụ cung 2 Phụ cung 3 Phụ cung 2 Phụ cung 1  
Cung Âm Dương + - + - + - +  
Cung Cứng - Mềm Cứng Mềm Cứng Mềm Cứng Mềm Cứng Xem TH01.04
Chuyển Động  Xô Thẳng Xoay vòng Đa năng Con Lắc Tiến - Dừng Tuôn tràn Uyển chuyển TLHNM 2
Biểu Lộ Qua Ẩn Mặt Trời Mộc Tinh Thổ Tinh         Từ TLHNM.GQ
Biểu Tượng Cõi Trần Sét Sấm Sét           Từ TLHNM.GQ
Chủ Về                
Danh Xưng Khác DXKhacC1 DXKhacC2 DXKhacC3 DXKhacC4 DXKhacC5 DXKhacC6 DXKhacC7 Từ TLHNM.GQ
Cách Ngôn CachNC1 CachNC2 CachNC3 CachNC4 CachNC5 CachNC6 CachNC7 Từ TLHNM.GQ
Thể cấu tạo Chân Thần Linh Hồn Phàm Ngã Thể Trí Thể Vía Thể Xác Sự Sống Từ TLHNM.GQ
Mầu Sắc đại diện               Xem
Thuộc Giới Đấng Thái Dương Đấng Hành tinh Linh Hồn Nhân loại Động vật Thực vật Khoáng chất  
Dạng Sóng đại diện               Xem
Rung động đại diện               Xem
Nốt nhạc đại diện               Xem
Luân xa tương ứng Đầu Tim Ajna Cổ Họng Tùng T.Dương Xương Cùng Đáy C.Sống Từ TLHNM.GQ
Tinh Linh & Linh Hồn TT Trí tuệ TT Cảm giác   TT Sáng tạo TL Cảm dục TL Trí tuệ TLHồng Trần  
Đức Tính & Tật Xấu DT-TXC1 DT-TXC2 DT-TXC3 DT-TXC4 DT-TXC5 DT-TXC6 DT-TXC7 Từ TLHNM.GQ
Năng khiếu Bí Truyền NKBTC1 NKBTC2 NKBTC3 NKBTC4 NKBTC5 NKBTC6 NKBTC7 Xem N.Khiếu
Tiềm Năng Sự Nghiệp ChucNC1 ChucNC2 ChucNC3 ChucNC4 ChucNC5 ChucNC6 ChucNC7 Từ TLHNM.GQ
Kiểu Người & Phối kết NguoiC1 NguoiC2 NguoiC3 NguoiC4 NguoiC5 NguoiC6 NguoiC7 Từ TLHNM.GQ
P. Pháp Chữa Bệnh PPCBC1 PPCBC2 PPCBC3 PPCBC4 PPCBC5 PPCBC6 PPCBC7 Từ TLHNM.GQ
P. Pháp tiếp cận Đạo PPTCC1 PPTCC2 PPTCC3 PPTCC4 PPTCC5 PPTCC6 PPTCC7 Từ TLHNM.GQ
                 
Ảnh Biểu Hiện Giá Trị HABHGTC1 HABHGTC2 HABHGTC3 HABHGTC4 HABHGTC5 HABHGTC6 HABHGTC7  
Phim Biểu Hiện Giá Trị                
mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm

 

BẢNG THỐNG KÊ BẢY CUNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG ỨNG CÁC TRUNG TÂM LỰC / LUÂN XA VÀ CÁC THỂ TRONG CON NGƯỜI

Chủ đề Nội dung Ý nghĩa chung Luân Xa Đầu Luân Xa Tim Luân Xa Ajna Luân Xa Cổ Họng Tùng Thái Dương LX Xương Cùng Đáy Cột Sống LK
Tiến hóa trong thể Dĩ Thái Nhóm   Người tiến hóa Người tiến hóa Người tiến hóa Chưa tiến hóa Chưa tiến hóa Chưa tiến hóa Chưa tiến hóa  
Các tương ứng   Cung 1 Chân Thần Sự Sống Cung 2 Linh Hồn Tâm Thức Cung 3 Phàm Ngã Vật Chất Cung 4 Thể Trí N.Lượng trí tuệ Cung 5 Thể Cảm Dục N.Lượng Cảm dục Cung 6 Thể Xác Cung 7 Chính sự sống TT Chân Thần TLHNM
Tinh Linh và Linh Hồn hoạt động tiến hóa Các Tinh linh - Luân xa thấp           Tinh linh Cảm dục sau chuyển đến LX Tim Tinh linh Trí tuệ sau chuyển đến LX Cổ họng Tinh linh Hồng trần chuyển đến LX Đầu TLHNM
Linh Hồn - Luân xa cao   Tâm thức Trí tuệ Tâm thức Cảm giác   Tâm thức sáng tạo       TLHNM
Luân Xa và các Cung. Các giai đoạn tiến hóa Người chưa phát triển . gia đoạn Biệt ngã hóa Các LX là nụ khép kín Cung Thể xác và Cảm dục đi vào hoạt động Hầu như không hoạt động Hầu như không hoạt động Hầu như không hoạt động Hầu như không hoạt động Tất cả LX đều chậm, nhịp nhàng Tất cả LX đều chậm, nhịp nhàng Tất cả LX đều chậm, nhịp nhàng TLHNM
Người trung bình (Đa số nhân loại) Các LX là nụ khép kín Thể xác và Cảm dục hoạt động mạnh mẽ. Các cánh hoa rung động nhẹ Các cánh hoa rung động nhẹ Trở nên sống động. Các cánh hoa rung động nhẹ LX Cổ họng thức tỉnh Các cánh hoa LX rung động Tùng thái dương chủ trị Các cánh hoa LX rung động Các cánh hoa LX rung động TLHNM
Giai đoạn Phàm ngã * Hiểu biết, tự ý thức, định hướng Các LX bắt đầu nở Tiêu điểm các LX đều vẫn im lặng Cung Thể trí vào hoạt động Dấu hiệu cánh hoa LX thức tỉnh, Dấu hiệu cánh hoa LX thức tỉnh Cánh hoa LX thức tỉnh, thụ cảm với năng lượng sự sống Cánh hoa LX thức tỉnh, thụ cảm với năng lượng sự sống Cánh hoa LX trỏ lên thức tỉnh. Chuyển di dẫn lên LX tim với giống dân sau Aryan Cánh hoa LX thức tỉnh với năng lượng sự sống Dấu hiệu cánh hoa LX thức tỉnh với năng lượng sự sống TLHNM
Dự bị & Đệ tử. Chân Ngã & Phàm ngã bắt đầu sự hợp nhất Tâm hoa sen dần hoạt động tích cực. Cung Linh hồn gia tăng xung đột phàm ngã, dần thống trị phàm ngã Bắt đầu hoạt động, cánh hoa rung động Bắt đầu hoạt động, cánh hoa rung động Cánh hoa rung động Hoa sen ngày càng sống động Cánh hoa rung động Hoa sen ngày càng sống động Ánh sáng mờ dần, chuyển dần lên LX Tim Ánh sáng mờ dần, chuyển dần lên LX cao Ánh sáng mờ dần, chuyển dần lên LX cao TLHNM
Giai đoạn trước điểm đạo Tâm của hoa xem đi vào hoạt động Hoạt động và biểu lộ thần lực Hoạt động và biểu lộ thần lực Hoạt động và biểu lộ thần lực Hoạt động và biểu lộ thần lực Hoạt động và biểu lộ thần lực Hoạt động và biểu lộ thần lực Bắt đầu hòa hợp với các LX trong thể dĩ thái TLHNM
Giai đoạn điểm đạo đến bậc 3 và sau bậc 3 Năng lượng Chân Thần bắt đầu kiểm soát LX đỉnh đầu thức tỉnh hoàn toàn cho giống dân sau Aryan LX trên cơ hoành hoạt động thống trị đến điểm đạo thứ 3 LX trên cơ hoành hoạt động thống trị đến điểm đạo thứ 3 LX trên cơ hoành hoạt động thống trị đến điểm đạo thứ 3 LX trên cơ hoành hoạt động thống trị đến điểm đạo thứ 3     Được đánh thức đi vào hoạt động TLHNM
Cung Chi phối theo sự tiến hóa Thiếu Cung 4 LX Ấn đường, Xương cùng và Đáy cột sống không thay đổi LX Đan điền thay thế LX Tùng Thái dương Bí huyệt Đầu Bí huyệt Tim Bí huyệt Ajna Bí huyệt Cổ họng BH Đan Điền Xương cùng Đáy cột sống CTHNM,579
Người bình thường Liên hệ TT H.Tinh Cung 1 Pluto - Diêm VT Cung 2 Mặt trời Cung 5 Venus - Kim tinh Cung 3 Địa cầu Cung 6 Mars - Hỏa tinh Cung 7 Thiên Vương tinh Cung 1 Diêm Vương tinh CTHNM,579
Đệ tử, điểm đạo đồ Liên hệ TT H.Tinh Cung 1 Vulcan - Cung 2 Jupiter, Mộc tinh Cung 5 Venus - Kim tinh Cung 3 Saturn, Thổ tinh Cung 6 Neptune, Hải VT Cung 7 Uranus, Thiên VT Cung 1 Pluto, Diêm VT CTHNM,579
                     
                     
mmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmm

 

BẢNG THỐNG KÊ CÁC TƯƠNG ỨNG VỀ TIỂU VŨ TRỤ VÀ ĐẠI VŨ TRỤ (Con người là một tiểu vũ trụ)

+ Mối quan hệ giữa tiểu vũ trụ và đại vũ trụ rất chính xác, không những về mặt đại thể mà trong chi tiết cũng vậy. Đây là một sự kiện cần phải nắm vững và thấu hiểu. Khi kiến thức gia tăng với nhiều tiến bộ và khi năng lực tham thiền tạo được khả năng truyền đạt từ Tam nguyên qua thể nguyên nhân đến Phàm ngã thì các sự kiện này sẽ ngày càng được chứng minh trong từng chi tiết, cho đến mức hành giả thấu hiểu được trọn vẹn. “Trên sao dưới vậy” là một chân lý hiển nhiên thường được nói suông, nhưng ít được nhận thức. Ở trên có gì, và những gì sẽ phát triển tương ứng ở dưới?(TTHM, 225) + Ghi nhớ về mầu sắc: Thể nguyên nhân đóng vai trò tổng hợp các màu sắc này trong cuộc sống của Chân nhân đang lâm phàm, cũng như cung tổng hợp hòa trộn mọi màu sắc trong cuộc biểu hiện của Thượng Đế. Hãy ghi nhớ rõ trong trí bạn . . . . . . rằng màu sắc là các phát biểu của mãnh lực hay phẩm tính. Chúng che giấu những phẩm tính trừu tượng của Thượng Đế. Những phẩm tính này được phản chiếu vào tiểu vũ trụ trong tam giới thành các đức hạnh hay khả năng. Vì thế, giống như bảy màu che giấu những phẩm tính của Thượng Đế, các đức hạnh cũng biểu lộ trong đời sống của phàm nhân, và nhờ hành thiền làm phát lộ ra bên ngoài. Do đó mỗi kiếp sống sẽ được xem như tương ứng với một màu. Hãy suy ngẫm kỹ điều này.(TTHM, 227) * Chúng ta đi vào cuộc sống thực tế và áp dụng cho phàm ngã một mức độ rung động nhất định bằng cách bàn đến điểm thứ ba (Trong 4 điểm nói về mầu sắc: (i)- Mầu sắc và vài lời bình giải; (ii)- Mầu sắc và Luật tương ứng; (iii)- Hiệu quả/ nói về ảnh hưởng của màu sắc; (iiii)- Ứng dụng của mầu sắc và việc sử dụng mầu sắc trong tương lai).

  1. Trên các thể của môn sinh.
  2. Vào những nhóm mà y liên hệ.
  3. Vào môi trường chung quanh.

Điều tôi đặc biệt nhấn mạnh là phương diện sự sống chứ không phải phương diện hình thể của màu sắc. Trước tôi đã nói rằng màu sắc chỉ là hình thể được hiển thị do một loại mãnh lực, khi lực ấy đang vận chuyển ở một tầm mức nhất định, và khi sự tác động và vận hành của nó bị ngăn trở hay không bị ngăn trở do loại vật chất mà nó tác động xuyên qua đó. Trong câu này có chìa khóa giải quyết vấn đề tại sao màu sắc ở những cõi cao và những cõi thấp lại khác nhau. Mật độ tương đối và sức cản của vật chất đối với dòng mãnh lực của sự sống tuôn xuống là lý do của phần lớn sự khác biệt về màu sắc. Tất nhiên, một trong những khác biệt này có căn bản vũ trụ, nên khó hiểu cho con người sống trong không gian ba chiều của cuộc tuần hoàn thứ tư này. Nhưng người môn sinh có thể hiểu lý do cơ bản của sự dị biệt đến mức đủ để ý thức được sự tuyệt đối cần thiết phải liên tục tinh luyện các thể của y để mãnh lực có thể phóng rải xuyên qua dễ dàng hơn. Thế nên, trong ba cõi thấp đó là vấn đề của cuộc sống thực hành và là việc đặt cả ba hạ thể dưới những qui luật tinh luyện xác định.

+ Các tương ứng căn bản: Chính việc nghiên cứu những sự tương ứng này trong các ngành khác nhau của vũ trụ biểu hiện, và việc áp dụng các màu này vào phần đã được điều chỉnh của chúng, giúp chúng ta thấy được sự mỹ lệ của cái toàn thể tổng hợp và sự khai ngộ cho cuộc sống tiểu vũ trụ. Chúng ta hãy kể ra tổng quát thôi, còn chi tiết thì để cho các môn sinh hành thiền tự khám phá. Vào lúc này, tôi không thể nói nhiều hơn (Xem bảng và và bảng 1 ở trên cùng)

* Chân Sư với các sự tương ứng: Tôi muốn nhấn mạnh trong bảng kê nói trên là vị Chân sư hoàn toàn hiểu được sự tương ứng của tất cả các điều đó và thấy nó hiện hữu trong phạm vi của tâm thức, của hình thể, và của trí thông tuệ. Có thể nói là Ngài hiểu sự tương ứng này trong phạm vi màu sắc khi nói về hình thể; trong phạm vi âm thanh khi nói về sự sống; và trong phạm vi sinh lực khi nói [230] về trí thông tuệ, hay trạng thái hoạt động. Lời phát biểu trên sẽ rất hữu ích nếu được suy ngẫm kỹ vì nó hàm chứa một sự kiện thực tế huyền môn. Các từ ngữ mô tả trên đây (trong Bảng) được sử dụng tùy theo ba đường lối cận tiến như đã đề cập trong bức thư trước.(TTHM, 229)

STT Nội dung Chi tiết và ghi chú Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 Nguồn
+ Đại vũ trụ (Ba trạng thái biểu hiện thiêng liêng) Tên cung Ý chí hay Quyền lực Bác Ái - Minh triết Hoạt Động- Thông Tuệ          
Vế một Ý Chí Bác Ái Hoạt Động         TTHM 225
Vế hai Quyền Lực Minh Triết Thông Tuệ          
+ Cơ Tiến Hóa Ba trạng thái đang xuất lộ Chân thần phát biểu quyền lực hay ý chí.  Chân nhân phát biểu bác ái hay minh triết. Phàm nhân phát biểu trí thông minh tích cực         TTHM 225
+ Trong Tam Giới của Phàm nhân  Các Thể (Bạn phải chuyển di sự phân cực từ thể thấp lên cao, khám phá qua Tham thiền huyền môn) Thể trí, phát biểu phản ánh phương diện ý chí hay quyền lực. Thể tình cảm, phát biểu phản ánh phương diện bác ái hay minh triết. Thể hồng trần, phát biểu phản ánh phương diện hoạt động.          
Mầu sắc tương ứng các Thể Màu vàng cam của thể trí. Màu hồng hay đỏ của thể cảm dục. Màu tím của thể hồng trần phát biểu qua thể dĩ thái.         TTHM 225
+ Tam nguyên hay Chân nhân tam phân Các Thể tương ứng (các mầu sắc đang trong quá trình chuyển hóa, thay đổi từ thấp - Cao) Thể atma, phát biểu phương diện ý chí hay quyền lực. Thể bồ-đề, phát biểu phương diện bác ái hay minh triết. Thể thượng trí, phát biểu phương diện hoạt động hay thông tuệ.          
Mầu sắc tương ứng các Thể Màu xanh lục của cấp atma  Màu vàng của cấp bồ-đề. Màu xanh của thượng trí.         TTHM 226
+ Phàm nhân và Chân nhân Sự tương ứng trự tiếp về mầu sắc Màu vàng cam của thể trí và màu xanh lục của atma Màu hồng của thể cảm dục và màu vàng của thể bồ-đề Màu tím của cấp dĩ thái và màu xanh của cấp thượng trí         TTHM 226
+ Cấp Chân Thần  Tương ứng về mầu sắc (Tên mầu ở cấp cao không thể hiểu theo cấp thấp, nó được xem là mầu mới, đẹp đẽ) Màu đỏ của trạng thái thứ nhất. Màu xanh tổng hợp hay màu chàm của trạng thái thứ hai. Màu xanh lục của trạng thái thứ ba         TTHM 226
+ Sự Tương Ứng với sự Tam phân             ( Số 3) Thái Dương Hệ Tam Phân                
Linh hồn cá nhân tam phân, đang tiến hóa                
Ba trạng thái của Thượng Đế.                
Chân thần tam phân.                
Tam nguyên tinh thần, Chân nhân.               TTHM 228
Phàm nhân tam phân.                
Tam giới, trường tiến hóa của nhân loại.                
Ba ngôi của Thượng Đế                
  Sự Tương Ứng với sự Tứ phân             ( Số 4) Bốn Đấng Nghiệp quả Tinh quân                
Tứ Đại Thiên vương.               TTHM 228
Phàm ngã tứ phân và tứ hạ thể.                
Sự Tương Ứng với sự Ngũ phân             ( Số 5) Năm cảnh giới tiến hóa của nhân loại.                
Năm giác quan.                
Năm phân ngành của Đức Văn minh Đại đế.                
Năm giới trong thiên nhiên:  a.  Giới khoáng vật. b.  Giới thực vật. c.  Giới động vật. d. Giới nhân loại. e. Giới tinh thần/ siêu nhân.               TTHM 228
Nguyên khí thứ năm là trí tuệ (manas).                
+ Sự Tương Ứng với sự Thất phân             ( Số 7) Bảy cung hay bảy huyền giai                
Bảy màu.                
Bảy cảnh giới biểu hiện.                
Bảy Đấng Thiên tôn (Kumara)                
Bảy nguyên khí của con người.                
Bảy luân xa.               TTHM 229
Bảy hành tinh thánh thiện.                
Bảy dãy hành tinh.                
Bảy bầu hành tinh.                
Bảy cuộc tuần hoàn.                
Bảy căn chủng và phân chủng.                
Bảy cuộc điểm đạo.                
+ Ảnh hưởng của mầu sắc (Phương diện sự sống chứ không phải hình thể mầu sắc) Trên các thể của môn sinh.                
Vào những nhóm mà y liên hệ.               TTHM 231
Vào môi trường chung quanh.                
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
mmm mmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmm mmmmmmmm

 

 Bảng VIII :  MỖI MỘT TRONG BẢY CUNG ĐẾN TỪ ĐẠI HÙNG TINH, CHUYỂN VÀO THÁI DƯƠNG HỆ CHÚNG TA
QUA TRUNG GIAN CỦA 3 CHÒM SAO VÀ CÁC HÀNH TINH CAI QUẢN CHÚNG (CTHNM, 98; 479)
 Diễn trình tiến hóa của chúng ta ẩn dấu trong các con số : 7 + 7 + 2 = 16 = 7   (Rất cần nghiên cứu kỹ lưỡng - CTHNM, 97)
+ Không có Tinh tòa - Chòm sao BẢO BÌNH trong bảng?
BẢY CUNG NĂNG LƯỢNG CÁC TINH TÒA/ CHÒM SAO CÁC HÀNH TINH CAI QUẢN/ CHỦ TINH LK
NTH Xét tương ứng CÁC TINH TÒA HÀNH TINH NGOẠI MÔN HÀNH TINH NỘI MÔN
Cung 1 Ý Chí hay Quyền Năng   Aries - Dương Cưu Mars - Hỏa Tinh Mercury - Thủy Tinh Xem
  Leo - Sư Tử Thái Dương Thái Dương Xem
  Capricorn - Ma Kết Saturn - Thổ Tinh Saturn - Thổ Tinh Xem
Cung 2 Bác Ái - Minh Triết   Gemini - Sư Tử Mercury - Thủy Tinh Venus - Kim Tinh Xem
  Virgo - Xử Nữ Mercury - Thủy Tinh Nguyệt Cầu (Che 1 Hành tinh) Xem
  Pisces - Song Ngư Jupiter - Mộc Tinh Pluto - Diêm Vương Tinh Xem
Cung 3 Thông Tuệ Linh Hoạt   Cancer - Cự Giải Nguyệt Cầu Neptune - Hải Vương Tinh  
  Libra - Thiên Bình Venus - Kim Tinh Uranus - Thiên Vương Tinh  
  Capricorn - Ma Kết Saturn - Thổ Tinh Saturn - Thổ Tinh  
Cung 4 Hài Hòa Qua Xung Khắc   Taurus - Kim Ngưu Venus - Kim Tinh Vulcan  
  Scorpio - Bọ Cạp Mars - Hỏa Tinh Mars - Hỏa Tinh  
  Sagittarius - Nhân Mã Jupiter - Mộc Tinh Địa Cầu  
Cung 5 Khoa Học Cụ Thể   Leo - Sư Tử Thái Dương Thái Dương  
  Sagittarius - Nhân Mã Jupiter - Mộc Tinh Địa Cầu  
  Pisces - Song Ngư Uranus - Thiên Vương Tinh Jupiter - Mộc Tinh  
Cung 6 Lý Tưởng - Sùng Tín   Virgo - Xử Nữ Mercury - Thủy Tinh Nguyệt Cầu  
  Sagittarius - Nhân Mã Jupiter - Mộc Tinh Địa Cầu  
  Pisces - Song Ngư Jupiter - Mộc Tinh Pluto - Diêm Vương Tinh  
Cung 7 Trật Tự - Nghi Lễ   Aries - Dương Cưu Mars - Hỏa Tinh Mercury - Thủy Tinh  
  Cancer - Cự Giải Nguyệt Cầu Neptune - Hải Vương Tinh  
  Capricorn - Ma Kết Saturn - Thổ Tinh Saturn - Thổ Tinh  
.......................................... ............................................. ................................................... ................................................. ................................................ ......................

BẢNG IX - MƯỜI TÁM NĂNG LƯỢNG KIỂM SOÁT CON NGƯỜI

+ Ba nhóm năng lượng, mỗi nhóm 6 năng lượng hòa trộn = 18 năng lượng kiểm soát con người: Ngày nay đang thể hiện các ảnh hưởng và các xung lực từ 3 chòm sao chính. qua 3 trung tâm hành tinh chính: Shamballa, Hierarchy và Nhân loại. Tôi đòi hỏi các bạn nhớ rằng các năng lượng này được truyền từ điểm này đến điểm khác, hay là đi ngang qua với hiệu quả truyền chuyển từ một trung tâm này đến một trung tâm khác, như vậy mang tính chất rung động của riêng chúng nhưng cũng chứa tính chất rung động của trung tâm truyền chuyển. Trong việc chuyển di của năng lượng từ một trung tâm chính đến con người, và sau rốt khi năng lượng được truyền vào trung tâm lực của đệ tử, bạn sẽ nhận thức được rằng chính lúc bấy giờ có sự pha trộn của 6 năng lượng. Ba nhóm năng lượng này (mỗi nhóm có sự pha trộn của 6 năng lượng) tạo ra các năng lượng nổi bật nhất, kiểm soát con người, đến con số 18; việc này nắm giữ manh mối cho cái bí ẩn của “dấu đốm của súc vật” (“mark of the beast”, “cột mốc của súc vật”) vốn là 666. Đây là số của con người linh hoạt sáng suốt và phân biệt bản chất sắc tướng của y với bản chất tinh thần vốn là 999. Ba luồng năng lượng này trong con người có thể được liệt kê như sau (CTHNM, 484):

CUNG 1: Ý CHÍ - MỤC TIÊU CUNG 2: BÁC ÁI - MINH TRIẾT CUNG 3: THÔNG TUỆ LINH HOẠT
Tinh thần Tâm thức Hình tướng
1. Đại Hùng Tinh - Vũ trụ Sirius (Thiên Lang) - Vũ trụ Pleiades (Tua Rua) - Vũ trụ
2. Leo (Sư Tử) - Hoàng đạo Pisces (Song Ngư) - Hoàng đạo Capricorn (Ma Kết) - Hoàng đạo
3. Saturn (Thổ Tinh) - Thái dương hệ Uranus (Thiên Vương Tinh) - Thái dương hệ Mercury (Thủy Tinh) - Thái dương hệ
4. Shamballa - Địa Cầu Hierarchy - Địa Cầu Nhân loại - Địa Cầu
Bí huyệt đầu của hành tinh Bí huyệt tim của hành tinh Bí huyệt ấn đường hành tinh
5. Bí huyệt đầu Bí huyệt tim Bí huyệt ấn đường
Điểm đạo đồ Đệ tử Người tìm đạo
Mục tiêu Chân Ngã Bác ái Chân Ngã Trí tâm linh (trừu tượng)
6. Đáy xương sống Huyệt đan điền Huyệt cổ họng.
     
………………………………………………. ……………………………………………….. ………………………………………........

 

+ KINH NGHIỆM LỚN CỦA SỰ SỐNG NHƯ ĐANG SẢY RA TRÊN BA BÁNH XE BÊN TRONG VÒNG SỰ SỐNG (CTHNM, 98)
 XÉT THEO BA KHÍA CẠNH
STT CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN LK
I 1. Vòng luân hồi (wheel of incarnation). Xem
2. Chu kỳ tiến hóa thông thường  Xem
3. Giai đoạn bị trói buộc, trong đó con người bị trói vào bánh xe. Xem
4. Ảnh hưởng tứ phân của Thập Giá Chung Xem
5. Sự sống trong ba cõi thấp Xem
6. Phát triển của phàm ngã (NTH: Đa số nhân loại hiện nay và người chí nguyện mà Linh hồn ít tương tác) Xem
II          1. Vòng luân hồi được hiệu chỉnh hoặc đảo ngược.  
         2. Chu kỳ của quả vị đệ tử.  
         3. Giai đoạn xuất lộ, trong đó con người biến đổi độ quay của bánh xe luân hồi.  
         4. Ảnh hưởng tứ phân của Thập Giá Cố Định  
         5. Sự sống trong năm cõi của cơ tiến hóa siêu nhân loại.  
         6. Sự khai mở của linh hồn qua phàm ngã (NTH: Người chí nguyện mà Linh hồn định hướng phàm ngã).  
III 1. Bánh xe luân hồi được kiểm soát hoặc chế ngự  
2. Chu kỳ điểm đạo.  
3. Giai đoạn thoát khỏi công việc của Vòng Đại Luân Hồi  
4. Ảnh hưởng tứ phân của Thập Giá Chủ Yếu.  
5. Sự sống trong bảy thế giới của bảy cõi chúng ta.  
6. Phối hợp của tinh thần, linh hồn và phàm ngã (NTH: Các Điểm Đạo Đồ).  
............. .......................................................................................................................................................................................... ......................
 

+ BA CUNG ĐẶC BIỆT LIÊN QUAN ĐẾN SỰ XUẤT HIỆN CỦA NHÂN LOẠI CŨNG NHƯ LIÊN QUAN CHẶT CHẼ HƠN BẤT CỨ CUNG NÀO KHÁC CỦA HOÀNG ĐẠO (CTHNM, 197)

........................................................... .................................................................... .....................................................................
LEO - SƯ TỬ SAGITTARIUS - NHÂN MÃ AQUARIUS - BẢO BÌNH
The Lion (Sư Tử) The Man (Người) Ngã thức (self-cons) Bản chất vật chất Con người hội nhập Nhân hồn (Human soul) Biệt Ngã hóa Phàm ngã Thập Giá Cố Định Tập trung (centralisation) Hợp nhất cá nhân Hỏa Ích kỷ Tiến hóa

The Centaur (con nhân mã) The Archer (Người bắn cung) Tâm thức tập trung Bản chất tình cảm Người có đạo tâm Hồn thiêng con người (spiritual soul) Tình trạng đệ tử Tiêu điểm chân ngã Thập Giá Khả Biến Định hướng (orientation) Lưỡng nguyên được nhận thức Hóa Tranh đấu Con đường cuối cùng

The water-Carrier The Server Tập thể thức Bản chất hạ trí Người có trực giác trí tuệ Hồn thiêng Điểm Đạo Tiêu điểm Chân Thần Thập Giá Cố Định Hết tập trung  (decentralisation) Hợp nhất đại đồng Khí Phụng sự Giải thoát
 
+ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM THỨC CON NGƯỜI QUA ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NĂNG LƯỢNG ĐƯỢC PHÓNG THÍCH QUA CÁC CUNG HOÀNG ĐẠO KHÁC NHAU (CTHNM, 201)

(Bạn có 6 cung tạo thành ngôi sao 6 cánh của Huyền Giai Sáng Tạo thứ tư hay Huyền Giai nhân loại)

MỨC TIẾN HÓA TÂM THỨC CUNG HOÀNG ĐẠO CON NGƯỜI TIẾN HÓA LK
1. Bản năng, chi phối dục vọng Cancer Tôi ước muốn (I desire) Tâm thức kém phát triển của quần chúng Xem
2. Trí năng, chi phối tham vọng Leo Tôi biết (I know) Tâm thức cá nhân Xem
3. Trực giác, chi phối đạo tâm Sagittarius Tôi hình dung (I vision) Linh hồn thức trong các giai đoạn đầu Điểm đạo 1 và 2 Xem
4. Giác ngộ, chi phối trực giác Capricorn Tôi nhận thức (I realise) Linh hồn thức ở các giai đoạn sau Xem
5. Đạo tâm, chi phối phụng sự Aquarius Tôi tiến tới (I go forth) Tập thể thức Xem
6. Đồng nhất hóa, chi phối giải thoát Pisces Tôi và Cha là một (I and the Father are one) Tâm thức thiêng liêng (divine consciousness) Xem
........................................................... ........................................................................ .......................................................................... ............
Bảng 1 - NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH CUNG THEO CÁC THỂ CỦA CON NGƯỜI (Dấu "x" là có)
Bảy Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 LK
Xác/ D.Thái  Ít gặp Ít gặp Phổ biến Ít Ít gặp Ít gặp Phổ biến Xem
Cảm dục Ít gặp  Phổ biến Ít gặp Phổ biến  Ít gặp Phổ biến Ít gặp Xem
Thể Trí Phổ biến Ít gặp  Ít gặp Phổ biến Phổ biến Ít gặp Ít gặp Xem
Phàm Ngã x x x x x x x Xem
Linh Hồn x x x x x x x Xem
Tinh thần x x x x x x x Xem
                 
.............................. .................... ....................... ..................... ...................... ..................... ...................... ...................... ...............

 

Bảng 2 - TỔNG ĐẶC TÍNH VÀ TƯƠNG TÁC GIỮA CÁC CUNG

Bảy Cung Cung 1 Cung 2 Cung 3 Cung 4 Cung 5 Cung 6 Cung 7 LK
Cung 1 Xem1&1 Xem2&1 Xem3&1 Xem4&1 Xem5&1 Xem6&1 Xem7&1 Xem
Cung 2 Xem1&2 Xem2&2 Xem3&2 Xem4&2 Xem5&2 Xem6&2 Xem7&2 Xem
Cung 3 Xem1&3  Xem2&3 Xem3&3 Xem4&3 Xem5&3 Xem6&3 Xem7&3 Xem
Cung 4 Xem1&4 Xem2&4 Xem3&4 Xem4&4 Xem5&4 Xem6&4 Xem7&4 Xem
Cung 5 Xem1&5 Xem2&5 Xem3&5 Xem4&5 Xem5&5 Xem6&5 Xem7&5 Xem
Cung 6 Xem1&6 Xem2&6 Xem3&6 Xem4&6 Xem5&6 Xem6&6 Xem76 Xem
Cung 7  Xem1&7  Xem2&7  Xem3&7  Xem4&7  Xem5&7  Xem6&7  Xem7&7  
                 
................. ......................... ........................... .......................... .......................... ........................... ........................... ........................... ...