TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hiện thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" đúng như đức Phật dậy, sau bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ... mới có lại Thân người của kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để nhận Quả báo, để trả nghiệp do chính mình đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả, không kiếp này thì kiếp sau phải trả, cho dù phải trải qua bao kiếp sống luân hồi nữa là vậy). Cho nên, thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp là vậy. Với ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời - Nếu không tu hành, họ thường sẽ buộc phải nhận lãnh Quả báo đã an bài sẵn ngay từ khi sinh ra, cho đến khi chết đi là vậy. Hãy tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa!

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo: Xem: VPTV Số mệnh
Đặt câu hỏi Dịch vụ với Tài khoản Đăng nhập: HỎI VỀ VẬN MỆNH VÀ QUẺ DỊCH

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Đạo Phật - Đạo Giác Ngộ

ĐẠO PHẬT - ĐẠO GIÁC NGỘ
"HỌC ĐỂ XÓA BỎ VÔ MINH - HIỂU THẤU ĐỂ GIÁC NGỘ CHÂN LÝ"

Sống Vô minh làm Ta phải chịu nhiều phiền lão khổ đau tột cùng muôn kiếp.
Sống Giác ngộ giúp Ta diệt trừ hết phiền lão khổ đau, tu từng bước đến giải thoát luân hồi sanh tử!

Đức Phật nói, toàn bộ giáo pháp của ngài được tóm lược trong câu:

"Đối với tất cả đều không chấp trước",
nếu có người nào hiểu được câu ấy, thì sẽ tin theo toàn bộ giáo pháp của Ta,
nếu có người nào thực hành được câu ấy, thì tức là thực hành được toàn bộ giáo pháp của Ta;

Giác ngộ giúp ta lượng sức mình để tự tin bước vào cửa Đạo dù là thời mạt pháp:

GIÚP TA CHỌN ĐƯỢC VỊ THÀY THIỆN TRI THỨC VỚI KHẢ NĂNG PHÂN BIỆN CỦA MÌNH SẼ
GIÚP TA CHÁNH BỊ LẠC VÀO TÀ ĐẠO - THẲNG TIẾN TRÊN CON ĐƯỜNG CHÁNH ĐẠO VÀ

GIÚP TA CHỌN ĐƯỢC MỘT PHÁP MÔN - MỘT CON ĐƯỜNG ĐẠO HỮU HIỆU NHẤT ĐỂ ĐƯỢC
AN TOÀN, TINH TẤN DŨNG MÃNH TIẾN TU HƯỚNG ĐẾN THÀNH TỰU ĐẠO QUẢ GIẢI THOÁT NIẾT BÀN ĐỂ
TA NOI THEO GƯƠNG CHƯ PHẬT - BỒ TÁT - THÁNH HIỀN PHỤNG SỰ CỨU GIÚP TẤT CẢ CHÚNG SANH!

I. Khái lược về Đức Phật và đạo Phật:

1- Đức Phật thành đạo: Cách nay hơn 2.500 năm, một con người, một Linh hồn tiến hóa cực kỳ vi diệu đã chào đời trong giới nhân loại ở cõi Ta bà, cõi trời Dục Giới của chúng ta. Khi Người vừa đản sanh đã biết đi, bảy bước chân đầu tiên là bảy đài sen đỡ, biểu tượng của sự vô nhiễm nâng gót chân Ngài. Đúng thật, với lòng bác ái và minh triết cao tột, trước sự đau khổ "Sanh già bệnh chết" của con người. Ngài đã sớm từ bỏ ngôi hoàng tử cao sang tột bậc, quyết xuất gia tu hành để tìm cầu chân lý, làm sao cho con người thoát khỏi vòng sanh tử khổ đau. Sau nhiều năm tu hành tinh tấn dũng mãnh trong khổ luyện tột cùng, vào một kỳ ngồi thiền nhập đại định suốt bốn mươi chín ngày, vào lúc Sao Mai mọc ngày thứ bốn mươi chính, ngài đã thành tựu đạo quả cao tột, Ngài đã Giác ngộ hòan toàn, nhìn thấy chân lý thật tướng của Vòng luân hồi sinh tử với chu trình "Sanh lão bệnh tử" bất tận của chúng sanh. Ngài đã thành vị Phật giữa đời với hào quang tỏa sáng chiếu khắp muôn thế giới. Thật vi diệu thay!

2- Đạo Phật tuyệt vời và kỳ diệu.

Đức Phật đã để lại kho giáo Phật pháp nhiệm mầu, đạo phật tuyệt vời và kỳ diệu phù hợp với mọi căn cơ, từ người hạ căn ngu tối đến hàng thượng căn học rộng hiểu nhiều thông minh trí tuệ. Tùy duyên, lượng sức mình, tùy mức tiến hóa tâm linh của mình mà mỗi con người chọn lấy một con đường tu trong rất nhiều con đường tu đạo cho phù hợp. Quay đầu là bờ, tu hành là hồi đầu sửa đổi thân tâm hướng về cội nguồn, trở về Phật tánh. Tất cả mọi người nếu tinh tấn dũng mãnh tu đúng như pháp thọ trì thì đều có thể giác ngộ, được thành tựu các quả vị và có các quyền năng thông linh, ngũ nhãn lục thông và giải thoát luân hồi thành Phật.

II- Thế giới - Chúng sinh:

"TẤT CẢ ĐỀU DO TÂM TƯỞNG SANH;
Thân người khó được - Phật pháp khó nghe;
Một khi mất thân người, muốn kiếp khó được lại_Lời Đức Phật "

1- Mười Pháp giới chúng sinh và vòng luân hồi sanh tử

Như đức Phật dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiệm: "Tất cả đều do tâm tưởng sanh", tóm lược đại thể là xuất sanh từ một niệm "Sinh vô minh" muốn minh giác lại Tánh Giác - Tánh Như Lai Tạng - Tánh Phật vốn đã Diệu Giác Minh thanh tịnh bao trùm khắp hư không, làm Hư không vốn vô nhiễm thành ra Hư không mê mờ u tối, từ đây mà Tứ đại tương tác tương nhập nhau mà làm thành có "Thế giới - Nghiệp quả - Chúng sinh" tương tục trong mười pháp giới, biểu hiện qua vòng luân hồi sinh tử vô tận vô biên không bờ bến.

2. Sự tái sanh làm người: TA LÀ AI - TỪ ĐÂU ĐẾN - CHẾT ĐI VỀ ĐÂU?

"Vô minh tạo nghiệp từ Tham dục là nhân nguyên chính buộc Ta phải luân hồi;
Tham muốn của Cha và Mẹ giúp Ta tái sanh, hiện hữu trên cõi đời này.
Tâm phân biệt yêu ghét làm Ta chọn cha mẹ để nhập thai làm người một nhà"

"Phàm có những bất thiện pháp nào,
tất cả chúng đều lấy vô minh làm cội rễ, đều lấy vô minh làm điểm tựa,
đều châu đầu vào vô minh, tất cả chúng đều đâm đầu vào một gốc_Kinh Tương Ưng Bộ"

Ước muốn mãnh liệt có con để có một gia đình hạnh phúc là không của riêng ai. Thật là phúc đức vô cùng khi Ta được tái sanh làm người, nó là kết quả của việc người mẹ mang thai chín tháng mười ngày, mang nặng đẻ đau trong hiểm nguy "thập tử nhất sinh" để Ta được sanh ra đời. Vào lúc sinh đẻ, người mẹ phải trải qua một cơn hoảng loạn sợ hãi đau đớn tột cùng, thế nhưng khi vừa nghe Ta cất tiếng khóc chào đời, một niềm phúc lạc vô biên tràn ngập tâm trí người mẹ vì Ta đã chào đời bình an, là nguồn hạnh phúc của cả gia đình, dòng tộc mong chờ bấy lâu. Một con người sẵn có Phật tánh đã hiện hữu trên đời theo Định luật Nhân quả - Định luật Tái sanh - Định luật Luân hồi sinh tử của vũ trụ. Một "Vị Phật" tương lai đã chào đời.

3- Tứ sanh:

Bồ tát Văn Thù Sư Lợi hỏi Phật: Thế nào là tứ sanh. Tạo những nghiệp chi mà bẩm thọ thân mạng mỗi loại không giống nhau?
Thế Tôn nói: ... Nay nói sơ qua nghiệp chướng bốn loại:

3.1- Noãn sanh: Là người đời trước vì kế sinh hoạt, tâm hay sắp đặt mưu mô xảo trá lừa gạt, nên đọa làm noãn sanh như các loài chim cá v.v... Người tham kế cao thì làm chim, thấy người thì bay cao. Người mưu sâu thì làm cá, gặp người thì lặn xuống.
3.2- Thai sanh: Người này đời trước tham đắm dâm dục nên đọa thai sanh như người, dê, heo, cùng thú có vú đẻ con như trâu, bò, ngựa, mèo, chó. Tội tham dâm sanh làm người thì đặng đứng thẳng, nếu lòng ngang ngược, tham dục không có tiết độ thì sanh làm thú đi ngang bốn cẳng (chân).
3.3- Thấp sanh: Người này đời trước tham ăn rượu thịt làm việc vui chơi, đánh lộn giữa chợ, loạn tâm điên đảo, nên đọa làm thấp sanh là loài cua, tôm, rùa, trạnh v.v...
3.4- Hóa sanh: Người này đời trước hay dời đổi, ý niệm khác thường, trước mặt nói phải, sau lưng nói quấy, làm nhiều tội ác, nên đọa hóa sanh như loài ve, bướm, muỗi, ruồi v.v...

Phật nói cùng ông Văn Thù Sư Lợi: Trong lục đạo tứ sanh, con người là quý trọng, vì người có tánh linh. Phật cũng từ trong loài người mà tu hành, nghiệp cũng do người tạo ra, như người tu phước thì được về cõi Trời, người làm ác thì đọa vào địa ngục, người có đức thời làm Thần, người có đạo thì làm Thánh. Phước và tội đều có liên quan nhiều đời, không thể đem hiện tại mà nhận định, đến khi lâm chung theo nghiệp trả quả. Trong sáu đường, đường người là quý, năm đường kia không sánh kịp, nên một khi mất thân người, muôn kiếp không thể phục hồi lại được.

4- Tổng hợp sơ lược kiến thức về Luân hồi - Chết và Tái sanh.

     Mời đọc bài viết. Xem tại đây

III- Con người tiến hóa qua Luân hồi

1. Nhân duyên làm thành một gia đình:

Sự thật về nhân duyên những người cùng sinh trong một gia đình như đức Phật dậy thì không ngoài bốn nhân "Báo ân - Báo oán - Trả nợ - Đòi nợ". Linh hồn trước khi nhập thai đã khởi tưởng tâm phân biệt. Phân biệt cái gì? Đức Phật nói, Tánh linh làm người nữ thì yêu cha mà ghét mẹ, Tánh linh làm người nam thì yêu mẹ ghét cha nên nhập thai. Đây là vì duyên nghiệp từ tiền kiếp sâu dày với cha mẹ mà sanh tâm phân biệt yêu ghét, nên đầu thai để cùng nhau trả nghiệp, dù là nghiệp tốt hay nghiệp xấu. Đây là bản chất chân thật của vòng luân hồi sanh tử không bờ bến của chúng ta, dù quí vị có tin hay không, luật nhân quả luân hồi vẫn luôn vận hành như vậy.

2. Linh hồn chào đời.

 Con người tiến hóa tương ứng với sự tiến hóa của nhân loại,
Nhân loại phân chia thành nhiều giống dân với mức tiến hóa khác nhau.

Mỗi người sanh ra đều cất tiếng khóc chào đời, tiếng khóc đại diện cho đời sống vạn sự phiền lão khổ đau bắt đầu. Thời khắc chào đời cực kỳ quan trọng của chúng ta vì thời gian và nghiệp quả là đồng. Do đó, ngày giờ sanh phản ánh Số phận và mục tiêu toàn diện của kiếp sống đã được Linh hồn ước định. Vậy nên, Số mệnh là nghiệp quả từ tiền kiếp biểu hiện qua Lá số sinh, cho nên có thể dự đoán được số mệnh là vậy. Số mệnh là sự tiếp nối kết quả học tập và giác ngộ, kinh nghiệm tu hành và mức thành tựu đã đạt được từ tiền kiếp, kết quả tu tập thân tâm không bao giờ bị mất đi, không bao giờ.

Thông thường theo Luật tái sanh, kiếp này tháng sinh chính là tháng tử của kiếp sống trước. Khi tái sanh ở kiếp sống này, tâm thức và trí tuệ sẽ tiếp lối thành quả đã đạt được từ tiền kiếp. Do đó, mỗi người tuy cùng cha mẹ sanh ra, hay những người sanh cùng ngày giờ cũng vậy, không có ai giống nhau hoàn toàn, là vì mỗi Linh hồn có mức tiến hóa khác biệt nhau, dẫn đến thân tâm mỗi người muôn sai vạn biệt, nó phản ánh qua các Thể của bạn như Thể trí là người có tri thức hiểu biết phân biện, khôn ngoan thông minh sắc sảo, biết lượng sức mình, không mê tín dị đoan, thường làm lành lánh giữ hay thiếu hiểu biết, đần độn ngu tối mù mịt; Thể cảm xúc thường sân hận vô cơ, nóng giận mất khôn, hay lo lắng sợ hãi vu vơ, ham muốn nhiều hay ít hoàn cảnh gia đình giầu sang phú quí hay nghèo hèn, bản thân mạnh khỏe bình an sống thọ hay nhiều bệnh nạn và yểu mạng ..... tất cả là phúc đức tiền kiếp hiện tiền, chiêu cảm.

3. Sự thật về đời sống nhân sinh.

Đức Phật nói rằng, trong lục đạo luân hồi thì con người là quí, tu nhân để được sanh làm người cũng khó vô cùng. Thế nhưng, đã mang thân người thì phải chấp nhận một đời sống với rất nhiều, toàn là phiền lão khổ đau. Nguyên nhân chỉ vì chúng ta thích sống trong vô minh, do ngu tối mà hết kiếp này sang kiếp khác cứ nhận lấy thân xác do tứ đại giả hợp thành là mình. Từ việc chấp trước Thân Tâm giả tạm là Ta nên suốt đời sống trong mê mờ điên đảo, lao tâm lao lực để phục vụ cho cái thân xác hữu hình hữu hoại, vì nó mà gây tạo bao ác nghiệp để rồi chịu nhận trùng trùng phiền lão đau khổ, làm mê mờ mất tâm trí dẫn đến bỏ quên mất Phật tánh - Chân tâm thường hằng bất sanh bất diệt đang ngự trong tâm, ở trong "ngôi nhà xác thân".

Đức Phật dạy, con người thật đáng thương sót, bị mê mờ lầm lạc tâm trí nên "Nhận giả thay Chân - Nhận giặc làm con", thật muốn chấp nhận đời sống sanh diệt vô thường, nên không thể nào nhận thức được Linh hồn sáng suốt nhiệm mầu bất sanh bất diệt, chẳng khác nào người ngu mê bỏ quên viên kim cương trong nhà, rồi suốt đời lặn lội trong khổ nhọc để tìm sự giầu có, phải trải qua bao hoạn nạn, khổ đau, bệnh tật và rồi cái chết đến. Thật đúng là sống trong ngu mê điên đảo và chết trong mê mờ với toàn phiền lão khổ đau tích trữ làm nhân cho luân hồi để tiếp tục sanh già bệnh chết.

Sách "Dưới Chân Thầy" có nói: "Thân xác là con thú con nuôi - Con ngựa con cỡi, con phải nuôi nấng nó bằng thức ăn thức uống tinh khiết - Nghĩa là nên ăn chay trường".

4- Số mệnh không phải là định mệnh: Chân sư DK giảng rằng, Nghiệp quả và Thời gian là hai từ đồng nghĩa. Lá số sinh lập theo ngày giờ sinh chính là sự xác nhận nghiệp quả của người đó phải trả trong kiếp sống này => Số mệnh do nhân quả tạo thành. Đức Phật dậy, con người hoàn toàn có thể tu hành để sửa đổi nghiệp, tức cải sửa được số phận => Tức số mệnh không phải là định mệnh đối với người tinh tấn tu hành theo chánh đạo.

Theo đó, đánh giá đúng mình để lượng sức mình, từ đó tìm cho ra thế mạnh để phát huy, hạn chế yếu điểm để khắc phục. Đây chính là việc cần lựa chọn giáo lý phù hợp với mức tiến hóa của bản thân để tu học cho phù hợp là việc cực kỳ quan trọng. Sai một ly đi ngàn dặm, tu học thành bậc Thiện tri thức - Hiền thánh thành tựu đạo quả, vinh hiển gia tộc hay thành kẻ ngoại đạo ích kỷ hẹp hòi, lạc vào tà đạo muôn kiếp không thoát ra được, đặc biệt con người trong thời mạt pháp này, thời của những kẻ ngoại đạo đầy tham muốn, dùng quyền năng thông linh để dẫn dụ người mê tín do vô minh, thiếu hiểu biết chánh Pháp, không có chánh kiến như đức Phật đã cảnh báo.

5- Tu Đạo làm người - Đạo hiếu là gốc.

Học phật pháp, thường bố thí, hành thập thiện và bát chánh đạo,
để trở thành thiện nam tử, thiện nữ nhân xứng đáng là quân tử trên thế gian,
cửa đạo rộng mở, con đường hạnh phúc thênh thang hướng đến giải thoát luân hồi.

Đạo Phật dậy về Đạo làm người: Làm người sống ở đời phải cố gắng "Tầm sư học đạo" tinh tấn để không phụ công ơn của cha mẹ. Khi lớn lên trở thành người hiền tài trong nhân gian, khi đó dù Ta cả đời phụng dưỡng báo hiếu cha mẹ tốt nhất theo luân thường đạo lý của thế gian, thì cũng không thể nào so sánh với một người chăm chỉ học Phật pháp, đạo lý xuất thế gian để được Giác ngộ, rồi tiến tu có thành tựu đạo quả chân thật, làm tấm gương giúp cha mẹ giác ngộ. Ngài dạy, cho dù buổi sáng khuyên được cha mẹ Quy y Tam Bảo, buổi chiều bỏ lại xác phàm về với tiên tổ, thì đó mới chính thật là chân hiếu, với chữ hiếu cũng gọi là tạm đền đáp công sinh thành dưỡng dục với cha mẹ đã sanh ra Ta.

Chúng ta rất cần học hiểu chánh pháp để có thể phân biện chánh tà, thiện ác, bậc chân tu nghiêm trì giới luật hay người giả tu , bậc thánh nhân hay kẻ tiểu nhân. Muốn vậy, mỗi người cần tìm cho được một giáo lý chánh đạo như những lời dạy của bác Hồ, giáo lý Minh triết thiêng liêng, Thánh kinh, Phật pháp nhiệm mầu. Giáo lý thì vô lượng vô biên và thường rất khó hiểu, cho lên chúng ta cần thường xuyên nghe giảng Pháp từ những Thánh nhân giảng giải Phật pháp để tu hành và thọ trì đọc tụng Kinh Chú được đúng Như Pháp Thọ Trì mới mong có thành tựu đạo quả.

6- Tìm vị thầy Thiện tri thức theo học đạo:
Mỗi người cần tìm cho mình một vị thầy là bậc chân tu chánh đạo, tu Bồ Tát Đạo đã giác ngộ và nghiêm trì giới luật, đã đắc đạo quả giải thoát niết bàn để quy y Tam Bảo làm đệ tử Phật, để được quý Thầy chỉ dạy và bảo vệ, giúp ta vào cửa đạo, tinh tấn dũng mãnh vững bước đi trên con đường đạo nhiều chướng nạn trông gai thử thách, cạm bẫy và ma chướng, quỷ thần nhiễu loạn cản trở nhiều vô kể.

IV- Học Phật pháp để xóa bỏ vô minh

Mời đọc bài viết về phương pháp Tu học Phật Pháp - Xóa bỏ Vô minh. Xem tại đây

V- Tìm hiểu Ta là ai - Từ đâu đến - Chết đi về đâu

Mời đọc bài viết . Xem tại đây