TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

THÔNG BÁO
TƯ VẤN VỀ VẬN MỆNH - CẢI MỆNH - CHỮA BỆNH = TÂM LINH

Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học, Số mệnh và Phong Thủy, Cấu tạo con người và Tâm thức, thực hành Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hiện thường xuyên tổ chức Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người mong muốn hiểu về Số mệnh, tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người khó được" đúng như đức Phật dậy, sau bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong các cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh ... mới có lại Thân người của kiếp này (Cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để nhận Quả báo, để trả nghiệp do chính mình đã tạo tác ra từ nhiều kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả, không kiếp này thì kiếp sau phải trả, cho dù phải trải qua bao kiếp sống luân hồi nữa là vậy). Cho nên, thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp là vậy. Với ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời - Nếu không tu hành, họ thường sẽ buộc phải nhận lãnh Quả báo đã an bài sẵn ngay từ khi sinh ra, cho đến khi chết đi là vậy. Hãy tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa!

Thời gian Tư vấn miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo: Xem: VPTV Số mệnh
Đặt câu hỏi Dịch vụ với Tài khoản Đăng nhập: HỎI VỀ VẬN MỆNH VÀ QUẺ DỊCH

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Sách Minh Triết - PDF

DANH MỤC SÁCH
MINH TRIẾT MỚI CỦA THÁNH ĐOÀN - CHÂN SƯ VÀ CÁC ĐỆ TỬ
(CHUYÊN TRANG SÁCH PDF)

Trích từ một phát biểu của Chân Sư Tây Tạng
Xuất bản tháng 8 – 1934

Chỉ cần nói rằng Tôi là một đệ tử Tây Tạng ở một cấp đẳng nào đó, và điều này chỉ mách cho bạn một vài điều, vì tất cả đều là các đệ tử, từ người tìm đạo tầm thường nhất trở lên, và vượt trên chính Đấng Christ nữa. Giống như bao người khác, Tôi đang sinh hoạt trong một thân xác trên các biên giới của Tây Tạng (Tibet), và thi thoảng (theo quan điểm thế tục) Tôi có điều khiển một nhóm đông đảo các Lạt-ma Tây Tạng khi các nhiệm vụ khác của Tôi cho phép. Chính vì sự kiện này mới có dư luận cho rằng Tôi là một tu sĩ của Lạtma- viện đặc biệt này. Những ai có cộng tác với Tôi trong công việc của Thánh Đoàn (và mọi đệ tử đích thực đều hợp tác trong công việc này) đều nhận ra Tôi bằng một danh xưng và chức năng khác nữa. A.A.B. biết rõ Tôi là ai và nhận ra Tôi theo hai danh xưng.

Tôi là một huynh đệ của các bạn, kẻ đã đi trên Thánh Đạo lâu hơn một ít so với đạo sinh bậc trung, do đó phải gánh vác các trách nhiệm lớn lao hơn. Tôi là kẻ đã phấn đấu và đấu tranh trên con đường riêng của Tôi để tiến vào lĩnh vực ánh sáng lớn hơn lĩnh vực của người tìm đạo, tức là những ai sẽ đọc được tác phẩm này, do đó Tôi phải hành xử như người truyền ánh sáng bất cứ giá nào. Tôi không phải là người luống tuổi như số tuổi được nói đến trong các huấn sư. Tuy nhiên Tôi không non kém hoặc thiếu kinh nghiệm. Công việc của Tôi là giảng dạy và quảng bá tri thức Minh Triết Muôn Thuở nơi nào mà Tôi có thể tìm được sự đáp ứng, và Tôi đã phụ trách việc này từ nhiều năm qua. Khi có dịp, Tôi cũng tìm cách phụ giúp Đức Thầy M. và Đức Thầy K.H., vì từ lâu Tôi đã liên kết với các Ngài và công việc của các Ngài. Qua tất cả mọi điều trên, Tôi đã nói nhiều với bạn, đồng thời Tôi cũng không nói với bạn gì cả để làm cho bạn nghe theo Tôi một cách thiếu cân nhắc và tôn sùng một cách thiếu sáng suốt mà người tìm đạo dễ xúc cảm thường có đối với vị Guru (Đạo Sư) và Đức Thầy mà đến giờ y vẫn chưa tiếp xúc được. Người tìm đạo cũng sẽ không có được tiếp xúc mong muốn đó cho đến khi y chuyển hóa sự tôn sùng do xúc cảm, thành việc phụng sự vị tha đối với nhân loại – chớ không phải đối với Đức Thầy. Các sách mà Tôi viết, được đưa ra mà không đòi hỏi được chấp nhận. Chúng có thể đúng, trung thực hoặc hữu ích, hoặc không có gì cả. Chính bạn phải xác nhận sự xác thực của chúng bằng việc thực hành đúng và bằng việc luyện tập trực giác. Cả Tôi và A. A. B. đều ít quan tâm tới việc các sách đó được chào đón như là các tác phẩm được truyền linh hứng hay là được ai đó nói đến (bằng cách hạ thấp giọng) như là công trình của một trong các Chân Sư. Nếu các sách này trình bày chân lý cách nào mà nó vẫn theo đúng trình tự đã được đưa ra trong các giáo huấn trên thế gian, nếu kiến thức được đưa ra có giúp nâng cao hoài bão (aspiration) và ý-chí-phụngsự (will-to-serve) từ cõi tình cảm đến cõi trí (cõi hoạt động của các Chân Sư) thì các sách này đã đạt được mục tiêu. Nếu giáo lý được truyền đạt này tạo ra được một đáp ứng nơi thể trí giác ngộ của kẻ phụng sự trên thế gian và mang lại sự lóe sáng cho trực giác của y, thì bấy giờ giáo lý này mới nên được chấp nhận. Bằng không thì thôi. Nếu các lời này đáp ứng được với sự vững tin cuối cùng hay được cho là đúng dưới sự trắc nghiệm của Định Luật Tương Ứng (Law of Correspondences), thì bấy giờ chúng mới thực sự là tốt lành. Còn nếu không được như thế, thì đạo sinh đừng nên chấp nhận những gì đã được nói ra.

ĐẠI THỈNH NGUYỆN

Từ nguồn Ánh sáng trong Trí Thượng Đế
Cầu xin Ánh sáng tuôn rải vào trí con người.
Cầu xin Ánh sáng giáng xuống Trần gian.

Từ nguồn Tình thương trong Tâm Thượng Đế
Cầu xin Tình thương tuôn rải vào tâm con người.
Cầu mong Đức Christ trở lại Trần gian.

Từ trung tâm biết được Ý chí Thượng Đế,
Cầu xin Thiên ý hướng dẫn ý chí nhỏ bé của con người,
Thiên ý mà các Chân sư đều biết và phụng sự.

Từ trung tâm chúng ta gọi là nhân loại,
Cầu xin Thiên cơ Tình thương và Ánh sáng thực thi,
Và cầu mong Thiên cơ đóng kín cửa vào nẻo ác.

Cầu xin Ánh sáng - Tình thương và Quyền lăng phục hồi thiên cơ trên trần gian!
OM, OM, OM

+ Một cách dịch về Đại Thỉnh Nguyện khác

Từ điểm Linh Quang trong Thiên Trí
Mong sao ánh sáng tràn ngập trí người
Mong cho Linh Quang giáng xuống Dương Trần.

 Từ điểm Bác Ái trong Thiên Tâm
Xin cho bác ái tràn ngập tâm người.
Mong sao Đấng Christ trở lại Trần Gian.

 Từ trung tâm mà Thiên Chí được thấu triệt
Cầu xin Thiên Ý dắt dẫn tiểu chí con người –
Thiên Ý mà Chân Sư biết rõ và phụng hành.

 Từ trung tâm mà chúng ta gọi là nhân loại
Mong cho Thiên Cơ, Bác Ái và Linh Quang khởi động
Và mong sao Thiên Cơ phong bế tà môn.

 Mong sao Linh Quang, Bác Ái và Quyền Năng phục hồi
Thiên Cơ trên chốn Phàm Trần.

* Đọc Đại thỉnh nguyện hàng ngày: Mỗi người tìm đạo nên đọc hàng ngày, sau mỗi buổi ngồi thiền hoặc bất cứ khi nào có thể, nếu hiểu đúng, nó rất vi diệu nhiệm mầu cho chính mình và cho nhân loại.

PHẦN I
KINH PHẬT VÀ MINH TRIẾT MỚI

A- BỘ SÁCH LUẬN VỀ BẢY CUNG CỦA CHÂN SƯ DK

   I- TÓM LƯỢC CÁC CUNG VÀ ĐIỂM ĐẠO

   II- TÓM LƯỢC CHIÊM TINH HỌC NỘI MÔN

   III- TÓM LƯỢC LUẬN VỀ LỬA CÀN KHÔN (Bản PDF Tập I Mới 2019) và (Bản PDF Tập II cũ)

Ở điểm này, Tôi muốn kêu gọi các bạn chú ý tới một số chú giải mà Tôi đã đưa ra trong bộ Luận Về Lửa Càn Khôn, chúng thật là thích hợp và hữu ích. Tôi xin lược giải như sau:

“Chiêm tinh học có liên quan với hiệu quả được tạo ra trong vật chất của các thể thấp (sheaths, lớp vỏ) bởi các ảnh hưởng, các rung động v.v… của các hành tinh khác nhau. Về mặt huyền bí đây là các ảnh hưởng của các trung tâm thái dương. Các lực này phát ra từ các trung tâm thái dương, tác động trên các trung tâm hành tinh… Điều này được ẩn giấu trong karma của Hành Tinh Thượng Đế (Heavenly Man). Khi chiêm tinh học huyền bí đích thực xuất hiện, nhiều điều nữa liên quan đến khoa học này sẽ được đưa ra. Các nhà nghiên cứu chiêm tinh học ngày nay chỉ đang học về ABC của môn học kỳ diệu này và đang bận tâm đến các bờ lề bên ngoài (exoteric fringes) của bức màn vĩ đại đó nó đã khôn khéo giăng qua kho tàng tri thức của hành tinh”. (Luận Về Lửa Càn Khôn, trang 1051). (CTHNM, 22)

   IV- TÓM LƯỢC TÂM LÝ HỌC NỘI MÔN   ( Bản PDF Tập I ) Và ( Bản PDF Tập II )

   V- TÓM LƯỢC TRỊ LIỆU HUYỀN MÔN

B- TÓM LƯỢC CÁC SÁCH KHÁC CỦA CHÂN SƯ DK VÀ ĐỆ TỬ THÁNH ĐOÀN

   I- TÓM LƯỢC ÁNH SÁNG TRÊN ĐƯỜNG ĐẠO ( Sách Ánh Sáng Trên Đường Đạo - PDF )

   II- TÓM LƯỢC ÁNH SÁNG CỦA LINH HỒN  ( Sách Ánh Sáng Của Linh Hồn - PDF )

   III- TÓM LƯỢC GIÁO LÝ BÍ NHIỆM ( Bản sách PDF Tập 1 - Bản PDF Tập 2  - Bản PDF Tập 3 )

+ 3. Điều này đưa Tôi đến giải trình thứ ba, nó có nền tảng và căn bản đến nỗi Tôi muốn các bạn tạm dừng và xem xét nó, cho dù cho đến nay bạn không hiểu đủ hết các hàm ý của nó. Minh Triết Nghìn Xưa dạy rằng không gian là một thực thể (“space is an entity”). Chính là với sự sống của thực thể này và với các thần lực và năng lượng, các xung lực và các nhịp điệu, các chu kỳ và mùa tiếtchiêm tinh học huyền bí bàn đến. H.P.B. có nói đến điều này trong Giáo Lý Bí Nhiệm. (CTHNM, 12)

   IV- TÓM LƯỢC LUẬN VỀ HUYỀN LINH THUẬT HAY CHÁNH THUẬT

   V- TÓM LƯỢC SÁCH THAM THIỀN HUYỀN MÔN

C- TÓM LƯỢC CÁC SÁCH CỦA ĐỆ TỬ CÁC CHÂN SƯ

   I- TÓM LƯỢC SÁCH NGŨ HÀNH

   II- TÓM LƯỢC SÁCH CHÂN SƯ VÀ THÁNH ĐẠO

   III- TÓM LƯỢC SÁCH CHÂN NHÂN VÀ CÁC HẠ THỂ

   IV- TÓM LƯỢC SÁCH ẢO CẢM

   V- TÓM LƯỢC SÁCH CHÌA KHÓA MINH TRIẾT THIÊNG LIÊNG

   VII- TÓM LƯỢC SÁCH CON ĐƯỜNG LÀNH BỆNH

   VIII - TÓM LƯỢC SÁCH ĐƯỜNG ĐẠO TRONG KỶ NGUYÊN MỚI

   IX- TÓM LƯỢC SÁCH HỢP NHẤT LINH HỒN

   X- TÓM LƯỢC SÁCH KHẢI HUYỀN - LINH HỨNG VÀ QUAN SÁT

   XI- TÓM LƯỢC SÁCH KHẢO CỨU TÂM THỨC

   XII- TÓM LƯỢC SÁCH MINH TRIẾT NGÀN XƯA

   XIII- TÓM LƯỢC SÁCH MỞ VÀ ĐÓNG LUÂN XA

   XIV- TÓM LƯỢC SÁCH NGHIỆP QUẢ - KARMA - TOTAL

   XV- TÓM LƯỢC SÁCH NHỮNG GIÁO HUẤN SƠ KHỞI CỦA CÁC CHÂN SƯ

   XVI - TÓM LƯỢC SÁCH SỰ HIỂN LỘ CỦA THÁNH ĐOÀN

   XVII - TÓM LƯỢC SÁCH SỰ TÁI LÂM CỦA ĐỨC CHRIST

   XVIII- TÓM LƯỢC SÁCH TIẾNG NÓI VÔ THINH

D- TÓM LƯỢC CÁC SÁCH THAM KHẢO VỀ MINH TRIẾT MỚI

   I- PHÂN LOẠI TÍNH CÁCH JUNG MYERS

   II- TÓM LƯỢC SÁCH PRANA TỨC SINH KHÍ

   III- TÓM LƯỢC SÁCH THỂ PHÁCH CON NGƯỜI

   IV- TÓM LƯỢC SÁCH VÒNG LUÂN HỒI

PHẦN II
DỊCH HỌC ĐÔNG PHƯƠNG

I- DỰ ĐOÁN SỐ MỆNH

1- Dự đoán theo Tứ trụ: Trích Thiên Tủy - Tập I và Sách Tập II

2- Dự đoán theo Tứ trụ: Uyên Hải Tử Bình

3- Dự đoán theo Tứ trụ: Tử Bình Chân Chuyên

4- Dự đoán theo Tứ trụ - Thiệu Vĩ Hoa cũ

5- Dự đoán theo Tứ trụ - Thiệu Vĩ Hoa mới

II- Sách Bổ trợ và Cải Mệnh

1- Sách Y Học: Hoàng Đế Nội Kinh

2- Sách Dịch học: Sách Kinh Dịch

3- Sách Cải mệnh: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên