TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

Nam moi 2022

VĂN PHÒNG TƯ VẤN NHÂN MỆNH THÔNG BÁO
TƯ VẤN DỰ ĐOÁN THIÊN CƠ TRONG ĐẦU TƯ KINH DOANH VÀ SỨC KHỎE - TUỔI THỌ

"Mưu sự tại nhân - Thành sự tại Thiên", câu này nói nên rằng mỗi chúng ta đều bị chi phối mạnh mẽ bởi quy luật Nhân quả - Nghiệp báo - Luân hồi - Tái sanh. Dường như có Số phận an bài vậy. Số phận là có "Gieo nhân gì - Phải gặt quả đó" mà không thể trốn tránh. Thế nhưng SỐ PHẬN KHÔNG PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH => HOÀN TOÀN CÓ THỂ THAY ĐỔI qua tu hành Cải mệnh. Thông qua quy luật thời gian ta có thể dự đoán khi nào Quả báo Cát - Hung đến để tìm ra cách Hóa giải - Tiêu trừ tương ứng, cũng tức là Pháp Y MỆNHBIẾT BỆNH - CHO THUỐC. Chúng tôi nhận Tư vấn Tu Cải mệnh miễn phí với các đối tượng là người tin sâu Nhân Quả nguyên nhân chính gây ra tâm trạng lo âu, sợ hãi, thất nghiệp, nợ lần, phá sản, chia ly, bệnh đau hành hạ ... dẫn đến cuộc sống thường buồn nản, khổ đau và bế tắc, rễ bị trầm cảm. Khi quý vị nhận thức ra "Thân người rất khó có được", thường phải qua cả ngàn năm với bao kiếp sống bị đọa lạc lưu đầy trong 3 cõi thấp tối tăm mịt mờ mới có lại được Thân người của kiếp này, cũng là kiếp sống bắt buộc phải tái sinh để trả nghiệp - Nhận lại quả báo do chính mình đã tạo tác ra từ kiếp này và các kiếp trước, cho lên chết không phải là hết, nhân duyên nợ lần chắc chắn phải trả là vậy. Thường thì tháng sinh kiếp này là tháng tử vong của tiền kiếp, là để tiếp nối Nghiệp quả an bài. Từ ngày giờ sinh ra đời cho chúng ta biết sơ bộ về "Kịch bản" mỗi người "phải Diễn" trên sân khấu cuộc đời ngay từ khi sinh ra - Nếu họ không tu. Tu hành tinh tấn là con đường duy nhất để Cải mệnh mạnh mẽ, nhiệm mầu nữa! Với hơn 25 năm nghiên cứu và thực nghiệm về Dịch học như xem Tứ trụ - Quẻ dịch - Chiêm tinh/ Tử vi - Phong Thủy ..., về Cấu tạo con người và Tâm thức, tu hành theo Phật Pháp nhiệm mầu. Chúng tôi hy vọng sẽ đồng hành giúp quí vị nắm bắt Thiên Cơ để GIẦU CÓ - SỐNG THỌ - TRÁNH CHẾT UỔNG (Sống chưa hết số trời định).

+ Thời gian Tư vấn: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước để tiện tiếp đón chu đáo. Mời đọcVPTV Số mệnh
+ Các quy định và tiện ích của chúng tôi giúp phục vụ quí khách tốt nhất, mời đọc: Các quy định và hướng dẫn

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

Chúng Sinh Tương Ứng Với Mười Phương

TỔNG HỢP
CÁC CHÚNG SANH TƯƠNG ỨNG VỚI MƯỜI PHƯƠNG

 

I- SƠ ĐỒ CÁC PHƯƠNG PHẬT ĐỘ

HÀNH GIẢ XUẤT HÀNH ĐI VỀ PHƯƠNG NÀO THÌ NIỆM PHẬT PHƯƠNG ĐÓ

                   
                   
                   
     

Lễ PHẬT
Phương Tây Bắc

Khai Hóa Bồ-tát Như Lai, 

 

Lễ PHẬT
Phương Bắc

Bảo Trí Thủ Như Lai, 

 

Lễ PHẬT
Phương Đông Bắc

Hoại Ma Mạn Độc Bộ Như Lai

       
     

Lễ PHẬT
Phương Tây

Kim Cang Bộ Tích Như Lai

Lễ Phật Phương trên
Tịnh Minh Đẳng Siêu Vương Như Lai

Giữa: Đứng/ Ngồi

Lễ Phật Phương dưới
Niệm Sơ Phát Ý Đoạn Nghi Bạt Dục Như Lai

Lễ PHẬT
Phương Đông

Đẳng Hành Như Lai

       
     

Lễ PHẬT
Phương Tây Nam

Bảo Cái Chiếu Không Như Lai

 

Lễ PHẬT
Phương Nam

Sơ Phát Tâm Niệm Ly Khủng Úy Quy Siêu Thủ Như Lai

 

Lễ PHẬT
Phương Đông Nam

Sơ Phát Tâm Bất Thối chuyển Luân Thành Thủ Như Lai

       
                   
                   
      ............................................ ............................................ ............................................        

  

 

II- CHÚNG SINH CÁC PHƯƠNG - MƯỜI PHƯƠNG BA ĐỜI

1- VÒNG 1: SƠ ĐỒ ĐẢNH LỄ CÁC PHƯƠNG - ĐẠO NGHĨA TRONG QUAN HỆ GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI

2- VÒNG 2: TỨ THIÊN VƯƠNG VÀ QUỶ THẦN CÁC PHƯƠNG (Bắc Phương Thiên Vương là Thống lãnh của Tứ Phương Thiên Vương)

 

                   
                   
        Thống lãnh Tứ Thiên Vương: Bắc Phương Thiên Vương/ Tỳ Sa Môn (Đa văn). Quản lý quỷ Dạ Xoa và quỷ La Sát.          
     

Phương Tây Bắc 

 

Lễ Phương Bắc
(Chủ về: BẠN BÈ)

Thần: Hắc Đế

 

Phương Đông Bắc

       
    Tây Phương Thiên Vương. Quản lý Ðạm Tinh Khí Quỷ/ Tỳ Xá Ðồ/ Ðiên Cuồng Quỷ/ Quỷ ăn tinh khí và Rồng độc/ Độc Long

Lễ Phương Tây
(Chủ về: HÔN PHỐI)

Thần: Bạch Đế

Lễ Phương trên
(Chủ về: SA MÔN)

Phương giữa
(Tứ thông bát đạt)

Lễ Phương dưới
(Chủ về: GIÚP VIỆC)

Lễ Phương Đông
(Chủ về: CHA MẸ)
Thần: Thanh Đế

Ðông Phương Thiên Vương. Quản lý Hương Thần/ Càn Thát Bà (thần thích hương thơm) và Xú Thần/ Phú Ðơn Na (thần hôi thúi)      
     

Phương Tây Nam

 

Lễ Phương Nam
(Chủ về: THẦY TỔ)

Thần: Xích Đế

 

Phương Đông Nam

       
        Nam Phương Thiên Vương. Quản lý
Cưu Bàn Trà/ Viễn Quỷ (quỷ xa) và  Bệ Lệ Ða/ Cận Quỷ (quỷ gần)
         
                   
     ............................................ ............................................ ............................................ ............................................  ............................................      

 

II- DANH SÁCH NGUỒN

+ Kinh Lễ Sáu Phương: Mời xem (Nguồn: Kinh Đảnh Lễ Sáu Phương)

+ Thần quản lý phương hướng: Phương giữa thuộc Thổ, Khi luôn Vượng bốn mùa gọi là Tứ thông bát đạt.
Mỗi phương có những vị Thần cai quản. Theo HT Tuyên Hóa giảng trong Kinh Hoa Nghiêm, mời xem (Nguồn: Giảng Kinh Hoa Nghiêm - Tập 1)

+ Tứ Phương Thiên Vương và quản lý các Quỷ thần: Nguồn: HT Tuyên Hóa giảng P4 - Kinh Địa Tạng