TRUNG TÂM TƯ VẤN NHÂN MỆNH HỌC

CHUẨN BỊ KHAI CHƯƠNG

TTTV QL va PT nhan luc

+ Tư vấn TU CẢI MỆNH miễn phí: Vào sáng thứ bảy hàng tuần, xin liên hệ trước, mời đọcVPTV Số mệnh

+ Các quy định và tiện ích của chúng tôi, mời đọc: Các quy định và hướng dẫn

    Nhân Trắc Học kính chúc quí vị vạn sự như ý!

THANHDOPHAT

LIÊN HỆ
Công ty Cp Đầu tư Phát triển Thành Đô (THANHDOPHAT)

1- Thu phí: Xin liên hệ để biết tùy từng loại hình dịch vụ, cụ thể đề nghị Xem tại đây

2- E-mail liên hệ:

- Liên hệ về dịch vụ: Ksxd Dương Thị Lan ; ĐT: 0945 457 816   Email: trolytgdtd@gmail.com

- Liên hệ Ban Tổng Giám đốc: 

- Đại diện ông Ngô Như Hương;    Điện thoại: 0964 759 686 ;  ngonhuhuong67@gmail.com  

* Cảm ơn Quý Khách đã liên hệ với chúng tôi!

Ban quản trị chúng tôi trong thời gian sớm nhất có thể, với nguồn lực hiện có, sẽ phản hồi thông tin tới Quý vị. Nếu có sự chậm trễ, không hài lòng, chúng tôi rất mong được lượng thứ.